Zorg en aandacht voor iedereen

Brede achterban

Lezing Integrale Psychiatrie

Wat mag je verwachten als je kiest voor een behandeling bij Integrale Psychiatrie? Integrale therapie is gericht op de gehele mens en werkt op basis van vertrouwen tussen cliënt en behandelaar. Sinds 2007 wordt binnen het CIP (Centrum Integrale Psychiatrie) van Lentis, integrale psychiatrie aangeboden aan poliklinische patiënten met chronische Lees verder…

Brede achterban

Themamiddag Vertrouwenspersonen Jeugdhulp – de onmisbare wegwijzers

Indien je als jongere of (pleeg)ouder/verzorger te maken hebt met jeugdhulp en je hebt hier vragen of klachten over, dan kun je een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Marieke Hallegraeff en Paul Volleberg (Vertrouwenspersonen Zorgbelang Groningen) gaan tijdens deze bijeenkomst vertellen over: Jeugdhulp / Jeugdwet (AKJ / Zorgbelang Groningen) Lees verder…

Brede achterban

Netwerkbijeenkomst Democratisch Burgerschap

Deze interactieve bijeenkomst gaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van burgerparticipatie in Noord-Nederland. Wat kunt u doen, om samen te bouwen aan democratisch burgerschap? We wisselen kennis uit, stellen vragen en gaan in gesprek met elkaar. De bijeenkomst is bedoeld voor Adviesraden sociaal domein en andere raden, wethouders, beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden en belangenorganisaties/-platforms uit de vier Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden
Brede achterban

Themamiddag Autisme herkennen

Wat is autisme? Wat betekent het om autisme te hebben? Hoe herken je autisme in alle verschijningsvormen? En: wat hebben mensen met autisme nodig? Tijdens de themamiddag geven professionals en ervaringsdeskundigen antwoord op deze vragen. Organisatoren: zaVie en Autisme Netwerk Groningen. Aanmelden: per mail bij j.bos@zavie.nl Meer informatie: Bekijk de Flyer Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden