Zorg en aandacht voor iedereen

Naasten/mantelzorgers

Verkiezingscafé gemeente Groningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

De vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeente Groningen vertellen in het verkiezingscafé wat inwoners van Groningen met een psychische kwetsbaarheid en/of een verslavingservaring en hun naasten de komende jaren van hun politieke partij mogen verwachten. Ook geven ze antwoord op vragen die vanuit de zaal gesteld worden. U Lees verder…

Door Femmie de Vreeze, geleden
Naasten/mantelzorgers

Themamiddag Verslaving

De themamiddag bestaat uit twee delen: 1. een algemene inleiding over verslaving. Deze wordt gegeven door Arnolda Messchendorp, zij werkt al vele jaren voor het GGz-Belangenplatform, nu onderdeel van zaVie. Arnolda heeft door eigen ervaring en door jaren van verdieping in dit thema veel wijsheid en deskundigheid omtrent verslaving opgedaan; Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden
Naasten/mantelzorgers

Bijeenkomst lokale belangenbehartigers en politici in Zuidhorn

Sien en KansPlus vinden het belangrijk dat lokale belangenbehartigers in verschillende organisaties en domeinen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te delen. En ook dat er een actieve dialoog is tussen deze belangenbehartigers en lokale politici. Veel zaken voor mensen met een verstandelijke beperking worden immers lokaal geregeld sinds de Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden
Naasten/mantelzorgers

Proattoavel in Stadskanaal

Bij de Proattoavel in Stadskanaal kunnen ouders/verwanten van mensen met een verstandelijke beperking in een ongedwongen sfeer hun ervaringen delen met de zorg voor hun kind/verwante. Wat gaat er goed in deze zorg? Waar kan het beter? Misschien bij dagbesteding of vervoer, of bij het zorgplan? Organisator: zaVie. Aanmelden: is i.v.m. de Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden
Naasten/mantelzorgers

Dementietafel

Dit najaar vindt de tweede Dementietafel – een landelijk project van KansPlus – van 2018 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema van de avond is ‘Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking: Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden
Naasten/mantelzorgers

Themamiddag Nieuwe GGz

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Gerard Lohuis (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij Lentis Groningen) over de ervaringen in de pilots van de Nieuwe GGz. Volgens de Nieuwe GGz, is het huidige aanbod in de geestelijke gezondheidszorg niet in lijn met de behoeften en verwachtingen van mensen, en is het systeem te groot en Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden