Zorg en aandacht voor iedereen

coronavirusSinds maart 2020 hebben we te maken met de coronapandemie. Deze heeft grote gevolgen voor de zorg, aandacht en ondersteuning van inwoners van de provincie Groningen. De coronacrisis is daarom sinds dit voorjaar een belangrijk onderdeel van ons werk. Samen met Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningen organiseren we hiervoor Meldacties en zelf organiseerden we in september een themabijeenkomst om ervaringen uit te wisselen.


Meldactie ‘Zorg in coronatijd, deel 1 (april-mei 2020)
Voorkant van de rapportage met daarop een afbeelding van het coronavirus.De eerste Meldactie draaide om de gevolgen van de overheidsmaatregelen in de ‘intelligente lockdown’. De maatregelen waren bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de zorg aan coronapatiënten ‘overeind’ te houden. Maar deze maatregelen raakten ook andere patiënten, cliënten en hun naasten/mantelzorgers. Wij vroegen inwoners van de provincie Groningen om ervaringen en goede oplossingen. Zij konden deze delen via een online vragenlijst, per mail of telefoon. De resultaten zijn terug te vinden in een tussentijdse nieuwsbrief en twee rapportages.
Nieuwsbrief Meldactie ‘Zorg in coronatijd’ mei 2020
Rapportage Meldactie ‘Zorg in coronatijd’
Rapportage tel interviews meldactie 1.0


Meldactie ‘Zorg in coronatijd, deel 2 (juni-juli 2020)
tekening met resultaten van de meldactie, staan ook in de rapportageIn mei juni nam de druk op ‘coronazorg’ af en werden coronamaatregelen versoepeld. Reguliere zorg, ondersteuning en dagbesteding startten langzamerhand weer op en ook bezoek in verpleeghuizen was (beperkt) weer mogelijk. Welke ervaringen hebben inwoners van de provincie Groningen hiermee? Deze vraag stond centraal in de Tweede Meldactie ‘Zorg in coronatijd’.
Resultaten Meldactie 2.0 ‘Zorg in coronatijd’ aug 2020 def

 


Themabijeenkomst ‘Corona, hoe ervaar jij deze periode?’
Na de eerste en tweede meldacties wilden we graag met inwoners verder in gesprek over de uitkomsten. Dit deden we tijdens een themabijeenkomst op donderdag 17 september 2020 in Buurt- en Speeltuinvereniging Helpman-Oost in Groningen. We gingen in op vragen als: Waar heb je moeite mee (gehad) tijdens deze coronaperiode? Wat zou je anders willen? Welke ideeën heb je hiervoor? Verschillende thema’s kwamen aan bod, zoals angst en onzekerheid, informatie en communicatie.
Vrijwilliger Sjoerd Hesselmans maakte een persoonlijk verslag.
Verslag Themabijeenkomst Ervaringen Corona – 17 september


Meldpunt en Meldactie ‘Tweede coronagolf’ (sinds oktober 2020)
Sinds september loopt het aantal besmettingen weer op. In oktober werd hiervoor een ‘gedeeltelijke lockdown’ afgekondigd die eind oktober-begin november tijdelijk werd verzwaard. Naast de gevolgen voor de reguliere zorg, aandacht en ondersteuning, merken we ook steeds vaker dat mensen zich beklemd voelen en zich zorgen maken over ‘hoe lang dit nog duurt’. Ook dit komt daarom aan bod in deze derde Meldactie.
Je kunt hieraan meedoen:

  • via de online vragenlijst ‘Tweede coronagolf’;
  • per mail naar meldpunt@zorgbelang-groningen.nl;
  • telefonisch op 050 571 39 99. Het Meldpunt is maandag t/m donderdag ’s ochtends bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. Het kan voorkomen dat je contact krijgt met het antwoordapparaat, dan bellen we je terug. Dit doen we ook wanneer je buiten bereikbaarheidsuren contact met ons opneemt.