Ervaringsverhaal ‘Zekerheid geeft rust’ (fragment)

De zekerheid van een uitkering geeft rust en daardoor ook de ruimte om dingen op te pakken en (da’s heel belangrijk) om het in mijn eigen tempo te doen. Nu doe ik veel vrijwilligerswerk en werk ik aan mijn zelfontwikkeling. Wat ik wel als een ‘dreiging’ zie, is de onduidelijkheid over de toekomst. Wat gaat er veranderen en wat zijn dan de gevolgen?
Lees het hele verhaal!

Ervaringsverhaal ‘Vertel het eerlijke verhaal (fragment)

Het belangrijkste wat ik wil meegeven aan anderen is dat men het eerlijke en echte verhaal moet vertellen. Maak het niet erger dan het is, maar ook zeker niet de situatie mooier voorstellen dan het is.
Lees het hele verhaal!

Ervaringsverhaal ‘Rust en eerlijkheid’ (fragment)

Aan het eind van het traject bij het UWV – waar ik goed geholpen ben – was ik voor 80 tot 100% afgekeurd en kwam ik in aanmerking voor een IVA uitkering. Ondanks dat ik het werk bij mijn werkgever wel miste gaf deze beslissing mij wel de nodige rust. Bij gesprekken met instanties op het gebied van sociale zekerheid moet je eerlijk zijn. Vertel het zoals het is, overdrijf of onderschat je eigen situatie niet.
Lees het hele verhaal!

Ervaringsverhaal ‘Druk en schuldgevoel’ (fragment)

Vanuit het UWV werd er druk uitgeoefend om toch maar een reguliere baan te krijgen, wat echter niet mogelijk was. Ondanks dat de medewerker tegen mij zei dat hij geen druk wilde leggen, kwamen er in de rapporten toch andere opmerkingen te staan waarin werd ingeschat dat er binnen een half jaar wel een re-integratie zou kunnen plaatsvinden.
Mijn ervaring is dat de manier waarop ik soms benaderd wordt niet altijd even prettig is. De formulieren die je moet aanleveren zijn geschreven alsof je ergens schuldig aan bent, terwijl je juist hulp of steun zoekt. Ik krijg wel eens de indruk dat er een vorm van ontmoedigingsbeleid is.
Lees het hele verhaal!