Zorg in de anderhalve meter samenleving: wat zijn jouw ervaringen?

coronavirusNu de druk op ‘coronazorg’ afneemt, worden coronamaatregelen versoepeld. Reguliere zorg, ondersteuning en dagbesteding starten langzamerhand weer op en ook bezoek in verpleeghuizen is (beperkt) weer mogelijk. Welke ervaringen hebben inwoners van de provincie Groningen hiermee? Samen met Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningen horen we dit graag via een nieuwe ronde van de Meldactie ‘Zorg in coronatijd’.

Eerste ronde Meldactie: ervaringen met gevolgen coronamaatregelen
De eerste ronde van de Meldactie ‘Zorg in coronatijd’ ging begin april van start. Inwoners werd gevraagd naar hun ervaringen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Zoals het uitstellen van afspraken en behandelingen, het stoppen van dagbesteding en het bezoekverbod in verpleeghuizen.

Knelpunten
Ruim 200 mensen deden mee aan de eerste ronde. Zij bleken veel begrip te hebben voor de maatregelen, maar ervaarden ook knelpunten. Zo leidde het uitstellen van afspraken of behandelingen bijvoorbeeld tot een verergering van fysieke of psychische klachten en (soms) meer pijn. Maar ook tot angst en onzekerheid: “Welke gevolgen heeft dit voor mijn ziekteverloop en herstel?”. En: “Komen behandelingen op tijd?”.
Het stoppen van de dagbesteding en het bezoekverbod in verpleeghuizen gaven onrust, ontregeling en eenzaamheid bij cliënten. En een (nog) grotere druk op mantelzorgers.

Oplossingen
De coronacrisis bracht ook goede en soms duurzame oplossingen. Zoals het inzetten van beeldbellen voor consulten en voor het contact met cliënten in de gehandicapten- en verpleeghuiszorg. Andere voorbeelden zijn filmpjes op YouTube voor online dagbesteding, instructievideo’s van de fysiotherapeut en een belcirkel in een dorp.

Aanbevelingen
Belangrijke aanbevelingen uit de eerste ronde zijn: houd contact met patiënten, cliënten en mantelzorgers en blijf informeren, liefst door een vaste contactpersoon. Én heb oog voor hoe ze zich – ook mentaal – voelen. Of zoals een deelnemer zei: “Gewoon even vragen hoe het met je gaat”.
Zie voor een uitgebreid verslag van de knelpunten, oplossingen én aanbevelingen de Rapportage Meldactie ‘Zorg in coronatijd’.

Nieuwe ronde: ervaringen met opstarten reguliere zorg en versoepeling maatregelen
Nu de reguliere zorg weer op gang komt en coronamaatregelen worden versoepeld, horen we graag hoe dit verloopt en wordt ervaren. Kun je weer op bezoek in een verpleeghuis? Heb je al een afspraak bij de huisarts of in het ziekenhuis? Hoe gaat dat dan? En: welke goede oplossingen en mooie initiatieven uit de coronaperiode moeten we bewaren?
De ervaringen kunnen (anoniem) worden gedeeld via de online vragenlijst ‘Zorg in coronatijd, deel 2’. Invullen kost ongeveer 15 minuten. Mailen naar meldpunt@zorgbelang-groningen.nl of bellen naar 050 571 3999 kan ook. Soms krijgt men contact met het antwoordapparaat, iedereen die inspreekt wordt teruggebeld.

Samen werken aan ‘anderhalve meter zorg’
Ook de ervaringen en oplossingen uit de tweede ronde van de Meldactie zullen we delen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, met zorginstellingen en met de zorgverzekeraar. Zo werken we samen met alle betrokkenen, en vooral de inwoners van de provincie Groningen, aan goede zorg, aandacht en ondersteuning in de anderhalve meter samenleving.