Zorg en aandacht voor iedereen

Onze vrijwilligers werken in diverse werkgroepen aan betere zorg, aandacht en ondersteuning voor onze achterban. 

opsommingsteken

Landelijk beleid
De werkgroep Landelijk beleid houdt zich bezig met een goede communicatie/ samenwerking tussen zaVie en relevante landelijke organisaties. De werkgroep verzamelt landelijk nieuws, vertaalt dit naar provinciaal niveau en zet omgekeerd lokale en provinciale signalen door naar landelijke organisaties.

opsommingsteken

Cheiron (alternatieve en complementaire geneeskunde)
De werkgroep Cheiron behartigt de belangen van mensen die vanwege hun klachten gebruik (willen) maken van alternatieve en complementaire (aanvullende) geneeswijzen. De werkgroep organiseert workshops, lezingen en bijeenkomsten.

opsommingsteken

GGz-vakanties en Veur Mekander (vrije tijd)
De werkgroepen GGz-vakanties en Veur Mekander zetten zich in voor vriendschap, contacten en ‘herstelvakanties’ voor mensen met een psychiatrische achtergrond. 

opsommingsteken

Lokale versterking
De werkgroep Lokale versterking zet zich in voor het lokaal versterken van de positie van mensen met een beperking en hun naasten. Lokaal worden signalen opgehaald, deze worden omgezet in verbeterpunten die worden neergelegd bij gemeenten en zorgaanbieders. Ook wordt gewerkt aan een actief netwerk van cliënten- en patiëntenorganisaties.

opsommingsteken

Samen sterk zonder stigma
De werkgroep ‘Samen sterk zonder stigma’ vraagt aandacht voor de verschillende beperkingen, het stigma en zelfstigma dat op deze beperkingen rust én hoe hiermee om te gaan. Dit doet ze door het organiseren van ‘stigmacafés’ en het vertellen van ervaringsverhalen bij organisaties.

opsommingsteken

Sociale zekerheid
De werkgroep sociale zekerheid verzamelt ervaringsverhalen uit onze achterban die te maken hebben met sociale zekerheid, publiceert deze en wil signalen omzetten in verbeterpunten.

opsommingsteken

Themabijeenkomsten
De werkgroep Themabijeenkomsten organiseert 10 keer per jaar in Groningen en zes keer per jaar in de provincie een themabijeenkomst over een onderwerp dat voor de achterban van belang is.

opsommingsteken

PR
De werkgroep PR houdt zich bezig met het vergroten van de naamsbekendheid van zaVie en haar activiteiten en daarmee ook de zichtbaarheid van de achterban. Dit doet de werkgroep met behulp van flyers, (digitale) nieuwsbrieven, social media en een website.

Vragen? Meedoen?
Neem contact op met onze Management Assistente Femmie de Vreeze:
– mail: f.devreeze@zavie.nl
– telefoon: 050 571 39 99 / b.g.g.: 06 174 174 58 
  (ma t/m do tussen 10.00 en 15.00 uur)