Zorg en aandacht voor iedereen

Onze vrijwilligers werken in diverse werkgroepen aan betere zorg, aandacht en ondersteuning voor onze achterban. 

opsommingsteken

Landelijk beleid
De werkgroep Landelijk beleid houdt zich bezig met een goede communicatie/ samenwerking tussen zaVie en relevante landelijke organisaties. De werkgroep verzamelt landelijk nieuws, vertaalt dit naar provinciaal niveau en zet omgekeerd lokale en provinciale signalen door naar landelijke organisaties.

opsommingsteken

Cheiron (alternatieve en complementaire geneeskunde)
De werkgroep Cheiron behartigt de belangen van mensen die vanwege hun klachten gebruik (willen) maken van alternatieve en complementaire (aanvullende) geneeswijzen. De werkgroep organiseert workshops, lezingen en bijeenkomsten.

opsommingsteken

Veur Mekander
Veur Mekander Stad is er voor mensen met een psychische beperking (en voor mensen die zich hiermee verwant voelen) die op zoek zijn naar vriendschap en contacten. Hiervoor organiseren we regelmatig laagdrempelige activiteiten. Ons motto is: gezelligheid voor iedereen!
Verder lezen

opsommingsteken

GGz-vakanties 
De werkgroepen GGz-vakanties zet zich in voor ‘herstelvakanties’ voor mensen met een psychiatrische achtergrond. 

opsommingsteken

Lokale versterking
De werkgroep Lokale versterking zet zich in voor het lokaal versterken van de positie van mensen met een beperking en hun naasten. Lokaal halen we signalen op, deze worden omgezet in verbeterpunten die we neerleggen bij gemeenten en zorgaanbieders. Ook werken we aan een actief netwerk van cliënten- en patiëntenorganisaties.
Verder lezen

opsommingsteken

Stigma Café
In het Stigma Café maken we stigma’s zichtbaar en bespreekbaar, én kijken we wat we er samen tegen kunnen doen. Een stigma is een etiket dat op een bepaalde persoon of groep wordt geplakt. Het is een krachtig negatief vooroordeel en het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien.
Het Stigma Café wordt twee keer per jaar georganiseerd.
Verder lezen

opsommingsteken

Ervaringsverhalen
De werkgroep ervaringsverhalen verzamelt ervaringen uit onze achterban die te maken hebben met sociale zekerheid. Komen bepaalde ervaringen vaak voor, dan gaan we ermee aan de slag. Bijvoorbeeld door publicatie of een verbeterproject.
Verder lezen

opsommingsteken

Themamiddagen
De werkgroep Themamiddagen organiseert regelmatig bijeenkomsten over verschillende interessante onderwerpen. Je krijgt informatie en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. 
Verder lezen

opsommingsteken

PR
De werkgroep PR houdt zich bezig met het bekender maken van de activiteiten en resultaten van zaVie. vergroten van de naamsbekendheid van zaVie en haar activiteiten en daarmee ook de zichtbaarheid van de achterban. Dit doet de werkgroep met behulp van flyers, (digitale) nieuwsbrieven, social media en een website.
Verder lezen

Vragen? Meedoen?
Neem contact op met onze Management Assistente Femmie de Vreeze:
– mail: f.devreeze@zavie.nl
– telefoon: 050 571 39 99 / b.g.g.: 06 174 174 58 
  (ma t/m do tussen 10.00 en 15.00 uur)