Drie jaar VN-Verdrag Handicap, eenzaamheid en uitsluiting van mensen met een beperking

Op 14 juni 2019 is het drie jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking trad. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. We staan stil bij deze derde ‘verjaardag’ met een bijeenkomst waarin we aandacht besteden aan eenzaamheid en uitsluiting van mensen met een beperking.

Organisatoren: zaVie, Zorgbelang Groningen en Platform Hattinga Verschure.

Aanmelden: via themamiddagen@zavie.nl.

Meer informatie: Uitnodiging 3 jaar VN-verdrag Handicap 14 juni 2019

Details evenement

Datum: 14 juni 2019

Tijstip: 13.30 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Locatie:

Multifunctioneel Centrum 't Vinckhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen

Opmerkingen:

Aanmelden verplicht!