Zorg en aandacht voor iedereen

ZaVie werkt op de volgende manieren aan een betere maatschappelijke positie en kwaliteit van leven voor iedereen in de provincie Groningen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig heeft. 

Signalering

Wanneer onze achterban knelpunten in de zorg ervaart, gaan we samen op zoek naar oplossingen.
Ervaart u zelf knelpunten? Neem dan contact op met het Adviespunt Zorgbelang van Zorgbelang Groningen.

Voorlichting en scholing

We organiseren themabijeenkomsten en scholing. Hierdoor:

  • krijgt u informatie over ontwikkelingen in de zorg;
  • leert u beter de regie te voeren over de zorg;
  • kunt u uw ervaringen delen met andere mensen (lotgenotencontact).

Kijk voor meer informatie in onze agenda.

Empowerment & ervaringsdeskundigheid

We vinden het belangrijk dat onze achterban zelf meedenkt en meewerkt aan betere zorg en ondersteuning. Dat kan:
  • in onze werkplaats. Hier werkt u samen met vrijwilligers met allerlei achtergronden, kunt u uw ervaringen delen en werken aan uw herstel;
  • door uw ervaringen en ervaringsdeskundigheid in te zetten in diverse projecten en activiteiten.

Netwerkvorming

We werken aan een groot netwerk zodat we de belangen van zoveel mogelijk inwoners van de provincie Groningen kunnen behartigen.

PR & Communicatie

Willen we goede resultaten behalen, dan is het belangrijk dat wij en onze activiteiten zichtbaar zijn. Daar werken we hard aan via onze nieuwsbrief en social media. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u in via de nieuwspagina.