Zorg en aandacht voor iedereen

ZaVie werkt op de volgende manieren aan een betere maatschappelijke positie en kwaliteit van leven voor iedereen in de provincie Groningen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig heeft. 
opsommingsteken

Signalering
Wanneer we een collectief knelpunt signaleren, gaan we samen met de achterban en betrokken partijen op zoek naar oplossingen.

opsommingsteken
Voorlichting en scholing
We organiseren themabijeenkomsten en scholing. Hierdoor
:
  • krijgt u informatie over ontwikkelingen in de zorg; 
  • leert u beter de regie te voeren over de zorg;
  • Kunt u uw ervaringen delen met andere mensen (lotgenotencontact).
opsommingsteken
Herstel, ontwikkeling en inzet ervaringen
We vinden het belangrijk dat onze achterban zelf meedenkt en meewerkt aan betere zorg en ondersteuning. Dat kan 
in ons ‘Kantoor zaVie’. Hier:
  • werkt u samen met andere vrijwilligers; 
  • (her)ontdekt u uw eigen kunnen en kracht;
  • kunt u uw ervaringen delen, bundelen en inzetten in diverse projecten en activiteiten.
opsommingsteken

Netwerkvorming
We werken aan een groot netwerk zodat we de belangen van zoveel mogelijk inwoners van de provincie Groningen kunnen behartigen.

opsommingsteken

PR & Communicatie
Willen we goede resultaten behalen, dan is het belangrijk dat wij en onze activiteiten zichtbaar zijn. Daar werken we hard aan via onze nieuwsbrief en social media. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u in via de nieuwspagina.