Samenwerken

Graag werken we in onze belangenbehartiging samen met andere organisaties. Samen staan we sterker!

Logo's van Zorgbelang Groningen en Platform Hattinga Verschure onder elkaar

Zorgbelang Groningen / Platform Hattinga Verschure

Samen sta je sterker en veel onderwerpen spelen voor veel inwoners van de provincie Groningen. We werken daarom waar mogelijk samen met Zorgbelang Groningen en Stichting Platform Hattinga Verschure. Daarbij hebben we drie speerpunten met gezamenlijke commissies:

  • mobiliteit: voor alle belangen van de achterban die te maken hebben met vervoer, toegankelijkheid, eenzaamheid, sociaal isolement en omgevingsbeleid;
  • iedereen doet mee: voor een inclusieve samenleving, uitvoering van het VN-verdrag en het wegnemen van barrières als gevolg van een handicap of functiebeperking;
  • collectieve belangenbehartiging: gericht op de noodzakelijke inbreng van cliënt- en patiëntervaringen en ervaringsdeskundigheid bij overheid en zorginstellingen.
logo onderling sterk provincie Groningen

Onderling Sterk steunpunt – provincie Groningen

Onderling Sterk is in de provincie Groningen dé belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Onderling Sterk heeft afdelingen in Groningen, Zuidhorn en Leek-Tolbert. Zij worden ondersteund door vrijwillige coaches en het Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen.
Het steunpunt wil in alle gemeenten afdelingen oprichten, zodat mensen met een verstandelijke beperking op lokaal niveau de eigen belangen beter kunnen behartigen en kunnen meedoen in de samenleving.
Het steunpunt is gevestigd bij en wordt ondersteund door Zorgbelang Groningen en zaVie.
Meer weten over Onderling Sterk? Bekijk de Folder Onderling Sterk of de Nieuwsbrief Onderling Sterk 2020.

Logo van de Stichting Dementietafel Groningen

Dementietafel Groningen

Dementietafels zijn laagdrempelige bijeenkomsten, een soort Alzheimercafés, over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, en downsyndroom in het bijzonder.
De Dementietafels worden georganiseerd door de Stichting Dementietafel Groningen, een samenwerkingsverband van Cosis, De Zijlen, ’s Heeren Loo, Alzheimer Nederland afdeling Groningen, Trisomy 21 Research Society, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Zorgbelang Groningen en zaVie.

logo toegankelijkheidsteam Delfzijl Hogeland

Toegankelijkheidsteam Delfzijl Hogeland

Iedereen – met of zonder beperking – heeft recht op een goede toegankelijkheid. Het Toegankelijkheidsteam Delfzijl Hogeland wil openbare voorzieningen en openbare ruimtes toegankelijk maken en houden voor iedereen. Het team stelt belemmeringen aan de orde bij gemeenten en eigenaren van winkels, cafés en restaurants. Het team werkt samen met zaVie bij het uitvoeren van toegankelijkheidstoetsen.

logo van het Centrum voor Zelfregie en Participatie. Dit bestaat uit de letters C é Z e t P é

Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé)

Het CéZetPé ontwikkelt sinds 2014 vernieuwende ideeën, gericht op het versterken van de weerbaarheid en het denken vanuit de eigen kracht.