Zorg en aandacht voor iedereen

Stigma Café ‘Ik ben toch niet gek?’ – voorlopig geannuleerd

dinsdag 13 april 2021

Let op: i.v.m. de coronacrisis is het Stigma Café voorlopig geannuleerd Ongemerkt hebben we allemaal te maken met stigma’s en worden we er mee geconfronteerd. Een stigma is een krachtig negatief sociaal stempel en het beïnvloedt de manier waarop mensen worden gezien en waarop ze zichzelf zien. Het vierde Stigma Lees verder…

GEANNULEERD: Themabijeenkomst ‘Dwang in de zorg’

dinsdag 17 november 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn er twee nieuwe wetten over het onvrijwillig krijgen van zorg: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). In deze bijeenkomst gaan we in op de inhoud van de wetten en de ervaringen uit de praktijk van zorgverleners en ervaringsdeskundigen. Organisator: Lees verder…

Inspiratiesessie ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’

dinsdag 6 oktober 2020

Welke rechten en plichten heb je als gemeente volgens het ‘VN-verdrag Handicap’ op het gebied van toegankelijkheid? Hoe kun je hieraan voldoen? Dit en meer komt aan bod in de inspiratiesessie ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’. Sprekers uit gemeenten en ervaringsdeskundigen nemen je mee in de wereld van toegankelijkheid: theorie, praktijk Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Dementie en (langer) thuiswonen’

donderdag 24 september 2020

Wat betekent het voor mensen met dementie en hun naasten om langer thuis te (moeten) wonen? Tijdens deze bijeenkomst kijken we vanuit diverse invalshoeken – patiënten, naasten en zorgverleners – welke dilemma’s, maar vooral ook welke oplossingen er zijn. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure Lees verder…

Online training ‘PGO, wat is het en wat kun je er mee?’

donderdag 17 september 2020

PGO staat voor Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Het is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden. In deze online training gaan we in op wat je allemaal met een PGO kunt, hoe wordt gezorgd voor een veilige uitwisseling van gegevens en welke ontwikkelingen er zijn. Organisator: Lees verder…

Stigma Café ‘Werkt dat voor u ook zo?’

dinsdag 8 september 2020

Ongemerkt hebben we allemaal te maken met stigma’s en worden we er mee geconfronteerd. Een stigma is een krachtig negatief sociaal stempel en het beïnvloedt de manier waarop mensen worden gezien en waarop ze zichzelf zien. Ons derde Stigma Café op 8 september heeft als thema ‘Werkt dat voor u Lees verder…

Online Themabijeenkomst ‘Samen maken we jeugdhulp beter’

donderdag 18 juni 2020

Voor betere jeugdhulp is de stem van jongeren en hun ouders/ verzorgers onmisbaar! Hoe organiseer je deze participatie? In deze bijeenkomst gaan we in op hoe je jongeren en hun ouders/verzorgers structureel kunt betrekken bij ontwikkelingen in de jeugdhulp. Kosten: € 30 (incl. BTW) voor professionals, deelname voor vrijwilligers/patiëntvertegenwoordigers is gratis. Lees verder…

Digitale Kennismaking ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’

dinsdag 2 juni 2020

Volgens het VN-verdrag Handicap hebben gemeentes een zorgplicht op het gebied van toegankelijkheid. Wat houdt deze in? Hoe kunnen gemeentes hieraan voldoen? En welke goede voorbeelden zijn er? Dit en meer komt aan bod tijdens de digitale kennismaking ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Lees verder…

Online inspiratiesessie ‘Aan het werk met Positieve Gezondheid’

donderdag 23 april 2020

Wat is Positieve Gezondheid? Wat houdt het in, hoe kun je het toepassen in de praktijk en welke ervaringen zijn al opgedaan? Na afloop heb je inspiratie en handvatten om te onderzoeken of Positieve Gezondheid ook in jouw (vrijwilligers)werk toepasbaar is. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Lees verder…

Dementietafel ‘Slaap en Dementie’ – GEANNULEERD i.v.m. coronavirus

dinsdag 31 maart 2020

Vanwege het coronavirus gaat deze avond niet door! Op 31 maart is de eerste Dementietafel van 2020. Het thema is dit keer ‘Slaap en Dementie’, over (de aanpak van) slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Dementietafels zijn laagdrempelige bijeenkomsten, een soort Alzheimercafés, over dementie bij mensen met Lees verder…

Themamiddag Slaapapneu

donderdag 12 maart 2020

Veel mensen lijden aan een slaapstoornis. Ze slapen slecht en weten niet goed waarom ze geen fut hebben om de dagelijkse bezigheden op te pakken. Slaapapneu wordt vaak niet herkend als oorzaak van alle problemen. Er zijn immers zo veel slaapstoornissen en hoe vind ik mijn weg hierin? Hoe wordt Lees verder…

Themamiddag ‘Leven met Niet Aangeboren Hersenletsel’

donderdag 13 februari 2020

Hoe vecht je jezelf terug wanneer je als topsporter te maken krijgt met Niet Aangeboren Hersenletsel. Wat betekent dit voor je leven, je carrière en je plek in de maatschappij? Hoe verleg je grenzen? Sprekers zijn Earl Blijd (ervaringsdeskundige, meervoudig Europees Wereldkampioen Kung Fu) en Carl Blijd (naaste en tevens Lees verder…

Stigma Café

dinsdag 11 februari 2020

Ongemerkt hebben we allemaal te maken met stigma’s en worden we er mee geconfronteerd. Een stigma is een krachtig negatief sociaal stempel en het beïnvloedt de manier waarop mensen worden gezien en waarop ze zichzelf zien. Stigma verlamt, maakt klein en uiteindelijk onzichtbaar. Stigma maakt je kwetsbaar waardoor je bang Lees verder…

Themamiddag ‘Eenzaamheid’

donderdag 9 januari 2020

Wat is eenzaamheid? Hoe ontstaat het? Hoe herken je het? Ga je het gesprek aan? Hoe doe je dat? Hoe ga je om met je eigen schroom of weerstand? Eenzaamheid loopt als een rode draad door het werk van Humanitas. Veel deelnemers maar ook vrijwilligers hebben met eenzaamheid te maken. Lees verder…

Themamiddag ‘Verslaving’

donderdag 28 november 2019

Wat is een verslaving? Een verslaving is een onweerstaanbare behoefte om middelen te gebruiken, onafhankelijk van of je het lichamelijk nodig hebt of niet. Wat betekent een verslaving voor je leven? En kun je ervan herstellen? Tijdens de themamiddag vertellen Arnolda Messchendorp en Stefan Draaisma hun (herstel) verhaal. (Beide ervaringsdeskundigen Lees verder…

Lezing ‘Slaap en slapeloosheid’

woensdag 27 november 2019

Een niet of onvoldoende behandelde slaapstoornis kan de kans vergroten op onder andere ongelukken in het verkeer, uitval van het werk en het ontwikkelen van psychische problemen zoals depressie, angst of een burnout. In deze lezing wordt uitgelegd waarom we slapen en welke slaapstoornissen er zijn. Ook komt de behandeling Lees verder…

Themabijeenkomst ‘AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming’

dinsdag 12 november 2019

In deze themabijeenkomst wordt ingegaan op de vraag of je als patiëntenorganisatie al voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG: wat houdt deze verordening in? Waaraan moet je als organisatie voldoen en hoe pak je dat aan? Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en Lees verder…

Let’s Gro: Toegankelijk Groningen

vrijdag 1 november 2019

Groningen is koploper Gemeente uitvoering VN verdrag ‘Gelijke rechten van en voor mensen met een handicap’. Tijdens deze bijeenkomst komt de Werkgroep Toegankelijk Groningen met haalbare en concrete voorstellen aan de Gemeenteraadsleden van de 12 fracties. Glimina Chakor, de wethouder Toegankelijkheid, Emancipatie en Duurzaamheid, is spelleider. Netwerken met een ‘hapje Lees verder…

Seniorenconferentie

donderdag 31 oktober 2019

“Is onze samenleving wat betreft senioren voldoende voorbereid op de toekomst” Onder dit thema passen vele speerpunten die er om vragen in samenwerking te worden aangepakt. Ziet u daar de zin van in? Hoe gaan we dat dan aanpakken? Organisator: zaVie Aanmelden: per mail via themamiddagen@zavie.nl Meer informatie: bekijk de Lees verder…

Dementietafel ‘on tour’

maandag 28 oktober 2019

De Dementietafel Groningen gaat ‘on tour’ en wel naar de provincie Drenthe. Ook daar kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Programma: Het wordt een informatieve en interactieve avond, met voor en na de pauze een carrousel van begeleidingsmogelijkheden Lees verder…

Lezing ‘Positieve psychologie’

maandag 28 oktober 2019

Deze avond gaat spreker Gerard Lohuis in op het onderwerp ‘Positieve psychologie’. Positieve psychologie gaat over de mogelijkheden, krachten en kansen die een aanzet geven tot een leven van klacht naar kracht. Bij positieve psychologie draait het om regie voeren over eigen leven en om kunnen gaan met de uitdagingen Lees verder…

Themamiddag ‘Mantelzorg’

donderdag 10 oktober 2019

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Marleen Oostland (Mantelzorger) jou over de persoonlijke keuze van de mantelzorger, de liefde voor de naaste en hoe om te gaan met overbelasting. Hierna zal Maaike Louwsma (Coördinator mantelzorgondersteuning bij Humanitas) vertellen wat de gemeente verwacht van mantelzorgers, wat mantelzorgers van de gemeente kunnen verwachten en Lees verder…

Dementietafel Groningen

dinsdag 8 oktober 2019

Dit najaar vindt de tweede Dementietafel van 2019 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Programma: Het wordt een informatieve en interactieve avond, met voor en na de pauze een carrousel van begeleidingsmogelijkheden bij dementie. In de Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Technologie: wie gaat dat betalen?’

dinsdag 8 oktober 2019

Technologie kan worden ingezet om mensen thuis te ondersteunen bij het wonen, het omgaan met een chronische ziekte, het stimuleren van een gezonde leefstijl of het leggen en onderhouden van contacten. Wie moet deze technologie aanschaffen en betalen? Dat is niet in alle situaties duidelijk. In deze bijeenkomst besteden we Lees verder…

Themamiddag ‘Veendam toegankelijk voor iedereen’

donderdag 26 september 2019

Deze themamiddag gaat Herman in ’t Veen van Toegankelijk Groningen in op het belang van een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking. Daarnaast wordt ingegaan op wat inwoners, een gemeente en instellingen kunnen doen om de samenleving zo toegankelijk mogelijk te maken. Organisator: zaVie Aanmelden: per mail via themamiddagen@zavie.nl Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Storytelling, vertel je verhaal en word gehoord!’

dinsdag 17 september 2019

Deze themabijeenkomst gaat over ‘storytelling’. Wat is het, wat is de kracht en hoe doe je het? Organisatoren: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie) in samenwerking met PGOsupport. Meer informatie en aanmelden: op de website van Zorgbelang Groningen.

Themamiddag ‘Samen dementievriendelijk’

donderdag 12 september 2019

Steeds vaker komen we mensen tegen die (beginnende) dementie hebben. Meestal kunnen zij zich prima redden, maar soms hebben zij wat hulp nodig van mensen uit hun omgeving. Hoe ga je hiermee om? Sprekers Ko Muller en Maria Delobel vertellen hierover tijdens de themabijeenkomst. Natuurlijk is er ook gelegenheid om Lees verder…

Stigma Café

dinsdag 10 september 2019

Nieuw in Groningen! Stigma Cafés waarin we stigma’s bespreekbaar en zichtbaar maken én kijken wat we er samen tegen kunnen doen. Want ongemerkt hebben we allemaal te maken met stigma’s en worden we er mee geconfronteerd. Dit gezellige café zal twee keer per jaar worden georganiseerd, de eerste keer is Lees verder…

Themamiddag Mantelzorg: een keuze of een plicht?

donderdag 27 juni 2019

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Marleen Oostland (mantelzorger, en bestuurslid geweest van het platform Hattinga Verschure) jou over de persoonlijke keuze van de mantelzorger, de liefde voor de naaste en hoe om te gaan met overbelasting. Hierna zal Monica Blom (Mensenwerk Hogeland) vertellen over wat de overheid verwacht van mantelzorgers, wat mantelzorgers Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Regie in eigen hand’

dinsdag 18 juni 2019

In deze themabijeenkomst krijg je tips en voorbeelden om de regie (terug) te pakken en te behouden. Sprekers zullen vertellen over ‘instrumenten’ als de wilsbeschikking, positieve gezondheid en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en aanmelden: op Lees verder…

Themamiddag Herstel van psychose

donderdag 13 juni 2019

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Alexander Middeljans zijn herstelverhaal. Hij kreeg op zijn 19e zijn eerste psychose. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: – Wat is een psychose? – Visie op herstel en fasen van herstel – Waar loop je tegenaan? – Ontdekken van je identiteit na een psychose Organisator: Lees verder…

Lezing Integrale Psychiatrie

woensdag 15 mei 2019

Wat mag je verwachten als je kiest voor een behandeling bij Integrale Psychiatrie? Integrale therapie is gericht op de gehele mens en werkt op basis van vertrouwen tussen cliënt en behandelaar. Sinds 2007 wordt binnen het CIP (Centrum Integrale Psychiatrie) van Lentis, integrale psychiatrie aangeboden aan poliklinische patiënten met chronische Lees verder…

Themamiddag Vertrouwenspersonen Jeugdhulp – de onmisbare wegwijzers

donderdag 9 mei 2019

Indien je als jongere of (pleeg)ouder/verzorger te maken hebt met jeugdhulp en je hebt hier vragen of klachten over, dan kun je een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Marieke Hallegraeff en Paul Volleberg (Vertrouwenspersonen Zorgbelang Groningen) gaan tijdens deze bijeenkomst vertellen over: Jeugdhulp / Jeugdwet (AKJ / Zorgbelang Groningen) Lees verder…

Training ‘Zicht op verminderd Zicht’

donderdag 25 april 2019

De campagne ‘Zicht op verminderd Zicht’  heeft als doel het eerder signaleren van slechter zicht en kenbaar maken van de mogelijkheden om nog volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De campagne wordt georganiseerd door KBO-PCOB met Stichting Bartiméus en Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. In het kader van deze campagne Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Verslaving’

donderdag 25 april 2019

Deze middag wordt verzorgd door Arnolda Messchendorp en Stefan Draaisma. Arnolda geeft een algemene inleiding over verslaving. Zij heeft door eigen ervaring en door jaren van verdieping veel wijsheid en deskundigheid opgedaan omtrent verslaving. Stefan vult het tweede gedeelte van de middag in. Ook hij is ervaringsdeskundige en is nu Lees verder…

Training ‘Vrijwilligers zijn onbetaalbaar’

dinsdag 16 april 2019

Deze training gaat over het – als belangenorganisatie – zorgvuldig omgaan met vrijwilligers. We bespreken met elkaar wat werken als vrijwilliger en met vrijwilligers inhoudt en vooral hoe je vrijwilligers kunt begeleiden en stimuleren. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en Lees verder…

Themabijeenkomst ‘stemmingsstoornissen/depressie’

donderdag 11 april 2019

Een depressie is een ziekte waarbij je je langere tijd erg somber voelt, weinig energie hebt en nergens zin in hebt. Iedereen voelt zich wel eens down, zonder energie of in de put. Dr. Benno Haarman (psychiater, onderzoeker en hoofd behandelzaken van de afdeling Stemmings- en Angststoornissen) en Henriëtte Hoving Lees verder…

Dementietafel Groningen: van mondzorg tot palliatieve ondersteuning – volgeboekt!

maandag 1 april 2019

Dit voorjaar vindt de eerste Dementietafel van 2019 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema van de avond is: ‘Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning’. Organisatoren: COSIS, De Zijlen, ’s Heeren Loo, Alzheimer Nederland, Trisomy 21 Research Lees verder…

Netwerkbijeenkomst Democratisch Burgerschap

maandag 1 april 2019

Deze interactieve bijeenkomst gaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van burgerparticipatie in Noord-Nederland. Wat kunt u doen, om samen te bouwen aan democratisch burgerschap? We wisselen kennis uit, stellen vragen en gaan in gesprek met elkaar. De bijeenkomst is bedoeld voor Adviesraden sociaal domein en andere raden, wethouders, beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden en belangenorganisaties/-platforms uit de vier Lees verder…

Themamiddag Lichaamswijsheid

donderdag 14 maart 2019

Wat is lichaamswijsheid? Kun je signalen herkennen? Vertrouw je op de richting die je lijf je aangeeft? Durf je los te maken of zelfs los te laten wat vast zit? Anita Bos, lichaamsgericht therapeut, neemt ons mee op onderzoek naar de wijsheid van je lichaam. Vanuit rust en veiligheid gaan Lees verder…

Verkiezingsdebat Provinciale Staten-verkiezingen

maandag 4 maart 2019

Op 20 maart a.s. zijn de Provinciale Statenverkiezingen. In de Provincie Groningen doen 14 politieke partijen mee. Wat hebben zij inwoners van onze provincie te bieden op het gebied van zorg en leefbaarheid? Daarover gaat het verkiezingsdebat Zorg & Leefbaarheid op maandagavond 4 maart in Groningen. 12 van de 14 Lees verder…

Themamiddag Autisme herkennen

donderdag 28 februari 2019

Wat is autisme? Wat betekent het om autisme te hebben? Hoe herken je autisme in alle verschijningsvormen? En: wat hebben mensen met autisme nodig? Tijdens de themamiddag geven professionals en ervaringsdeskundigen antwoord op deze vragen. Organisatoren: zaVie en Autisme Netwerk Groningen. Aanmelden: per mail bij j.bos@zavie.nl Meer informatie: Bekijk de Flyer Lees verder…

Themamiddag lichaamswijsheid

donderdag 10 januari 2019

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Anita Bos (lichaamsgericht therapeut) over lichaamswijsheid. We weten allemaal hoe krachtig en overtuigend (en overactief soms) ons hoofd en onze hersenen kunnen zijn. Maar weet je dat ook over de rest van je lichaam? Deze middag wil de spreker met elkaar op onderzoek gaan naar de Lees verder…

Informatieavond

woensdag 28 november 2018

Hoe denkt de gemeenteraad over mensen die te maken hebben met de GGz? Op 13 maart 2018 is er een verkiezingsbijeenkomst geweest. De bijeenkomst was een week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze avond was georganiseerd zodat mensen met een GGz achtergrond en mensen die werken bij een GGz organisatie hun belangen Lees verder…

Themabijeenkomst GGZ en Mantelzorg

woensdag 21 november 2018

Mantelzorg voor mensen met een psychische beperking is vaak extra zwaar. Hebben professionals voldoende aandacht voor deze mantelzorgers? Het wel en wee van de persoon die mantelzorg ontvangt hangt nauw samen met het wel en wee van de mantelzorger, en omgekeerd. Irma van der Meij, adviseur mantelzorgondersteuning in Midden-Groningen, geeft Lees verder…

Proattoavel in Stadskanaal

woensdag 14 november 2018

Bij de Proattoavel in Stadskanaal kunnen ouders/verwanten van mensen met een verstandelijke beperking in een ongedwongen sfeer hun ervaringen delen met de zorg voor hun kind/verwante. Wat gaat er goed in deze zorg? Waar kan het beter? Misschien bij dagbesteding of vervoer, of bij het zorgplan? Organisator: zaVie. Aanmelden: is i.v.m. de Lees verder…

Themamiddag Verslaving

woensdag 31 oktober 2018

De themamiddag bestaat uit twee delen: 1. een algemene inleiding over verslaving. Deze wordt gegeven door Arnolda Messchendorp, zij werkt al vele jaren voor het GGz-Belangenplatform, nu onderdeel van zaVie. Arnolda heeft door eigen ervaring en door jaren van verdieping in dit thema veel wijsheid en deskundigheid omtrent verslaving opgedaan; Lees verder…

Dementietafel

dinsdag 30 oktober 2018

Dit najaar vindt de tweede Dementietafel – een landelijk project van KansPlus – van 2018 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema van de avond is ‘Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking: Lees verder…

Voorlichtingsbijeenkomst Microdosering, gevaarlijk of wondermiddel?

dinsdag 30 oktober 2018

Spreker Peter Gordijn (van apachepiloot tot spiritueel leraar) vertelt over microdosering van psychedelica. Deze middelen kunnen helpen een einde te maken aan innerlijke verkramping.  Peter is auteur van twee boeken, maakt vlogs en geeft inmiddels zelf cursussen waar microdosering wordt toegepast. Daarnaast zal ook iemand uit eigen ervaring vertellen wat Lees verder…

Bijeenkomst lokale belangenbehartigers en politici in Zuidhorn

woensdag 24 oktober 2018

Sien en KansPlus vinden het belangrijk dat lokale belangenbehartigers in verschillende organisaties en domeinen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te delen. En ook dat er een actieve dialoog is tussen deze belangenbehartigers en lokale politici. Veel zaken voor mensen met een verstandelijke beperking worden immers lokaal geregeld sinds de Lees verder…

Themabijeenkomst Wet zorg en dwang

woensdag 17 oktober 2018

De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) per 1 januari 2020. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Dorien Kloosterman van ‘Naar keuze‘ informeert u Lees verder…

Algemene Leden Vergadering Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen

dinsdag 9 oktober 2018

Met de oprichting van de stichting zaVie kunnen de boeken van de PCG worden gesloten. Dit zal gebeuren tijdens deze Algemene Leden Vergadering en tevens opheffingsvergadering. Hierin zal eveneens aandacht worden besteed aan de wijze waarop zaVie, samen met Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningen, samenwerkt aan goede, provinciebrede belangenbehartiging. Informatie Lees verder…

Lifestylebeurs 50+ Hoogezand

vrijdag 5 oktober 2018

Heeft u te maken met zorg of bent u mantelzorger? En wilt u graag weten wat we voor u kunnen betekenen? Kom dan langs bij de stand van zaVie, Zorgbelang Groningen en Platform Hattinga Verschure tijdens de Lifestylebeurs 50+! Organisator: Stichting Plaatselijk Overleg Ouderenorganisaties (POSO).

Themamiddag Autisme herkennen

woensdag 19 september 2018

Tijdens deze bijeenkomst vertellen Ellen Diemers en Douwe Wilts over het brede spectrum van autisme, wat het voor iemand betekent om autisme te hebben en wat mensen met autisme nodig hebben. U bent van harte welkom! Organisator: zaVie. Aanmelden: bij Jans Bos, 050-5713999, j.bos@ggzbelangenplatform.nl

Themamiddag Nieuwe GGz

woensdag 19 september 2018

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Gerard Lohuis (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij Lentis Groningen) over de ervaringen in de pilots van de Nieuwe GGz. Volgens de Nieuwe GGz, is het huidige aanbod in de geestelijke gezondheidszorg niet in lijn met de behoeften en verwachtingen van mensen, en is het systeem te groot en Lees verder…