Zorg en aandacht voor iedereen

Themamiddag ‘Mantelzorg’

donderdag 10 oktober 2019

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Marleen Oostland (Mantelzorger) jou over de persoonlijke keuze van de mantelzorger, de liefde voor de naaste en hoe om te gaan met overbelasting. Hierna zal Maaike Louwsma (Coördinator mantelzorgondersteuning bij Humanitas) vertellen wat de gemeente verwacht van mantelzorgers, wat mantelzorgers van de gemeente kunnen verwachten en Lees verder…

Dementietafel Groningen

dinsdag 8 oktober 2019

Dit najaar vindt de tweede Dementietafel van 2019 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Programma: Het wordt een informatieve en interactieve avond, met voor en na de pauze een carrousel van begeleidingsmogelijkheden bij dementie. In de Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Technologie: wie gaat dat betalen?’

dinsdag 8 oktober 2019

Technologie kan worden ingezet om mensen thuis te ondersteunen bij het wonen, het omgaan met een chronische ziekte, het stimuleren van een gezonde leefstijl of het leggen en onderhouden van contacten. Wie moet deze technologie aanschaffen en betalen? Dat is niet in alle situaties duidelijk. In deze bijeenkomst besteden we Lees verder…

Themamiddag ‘Veendam toegankelijk voor iedereen’

donderdag 26 september 2019

Deze themamiddag gaat Herman in ’t Veen van Toegankelijk Groningen in op het belang van een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking. Daarnaast wordt ingegaan op wat inwoners, een gemeente en instellingen kunnen doen om de samenleving zo toegankelijk mogelijk te maken. Organisator: zaVie Aanmelden: per mail via themamiddagen@zavie.nl Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Storytelling, vertel je verhaal en word gehoord!’

dinsdag 17 september 2019

Deze themabijeenkomst gaat over ‘storytelling’. Wat is het, wat is de kracht en hoe doe je het? Organisatoren: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie) in samenwerking met PGOsupport. Meer informatie en aanmelden: op de website van Zorgbelang Groningen.

Themamiddag ‘Samen dementievriendelijk’

donderdag 12 september 2019

Steeds vaker komen we mensen tegen die (beginnende) dementie hebben. Meestal kunnen zij zich prima redden, maar soms hebben zij wat hulp nodig van mensen uit hun omgeving. Hoe ga je hiermee om? Sprekers Ko Muller en Maria Delobel vertellen hierover tijdens de themabijeenkomst. Natuurlijk is er ook gelegenheid om Lees verder…

Stigma Café

dinsdag 10 september 2019

Nieuw in Groningen! Stigma Cafés waarin we stigma’s bespreekbaar en zichtbaar maken én kijken wat we er samen tegen kunnen doen. Want ongemerkt hebben we allemaal te maken met stigma’s en worden we er mee geconfronteerd. Dit gezellige café zal twee keer per jaar worden georganiseerd, de eerste keer is Lees verder…

Themamiddag Mantelzorg: een keuze of een plicht?

donderdag 27 juni 2019

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Marleen Oostland (mantelzorger, en bestuurslid geweest van het platform Hattinga Verschure) jou over de persoonlijke keuze van de mantelzorger, de liefde voor de naaste en hoe om te gaan met overbelasting. Hierna zal Monica Blom (Mensenwerk Hogeland) vertellen over wat de overheid verwacht van mantelzorgers, wat mantelzorgers Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Regie in eigen hand’

dinsdag 18 juni 2019

In deze themabijeenkomst krijg je tips en voorbeelden om de regie (terug) te pakken en te behouden. Sprekers zullen vertellen over ‘instrumenten’ als de wilsbeschikking, positieve gezondheid en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en aanmelden: op Lees verder…

Themamiddag Herstel van psychose

donderdag 13 juni 2019

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Alexander Middeljans zijn herstelverhaal. Hij kreeg op zijn 19e zijn eerste psychose. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: – Wat is een psychose? – Visie op herstel en fasen van herstel – Waar loop je tegenaan? – Ontdekken van je identiteit na een psychose Organisator: Lees verder…

Lezing Integrale Psychiatrie

woensdag 15 mei 2019

Wat mag je verwachten als je kiest voor een behandeling bij Integrale Psychiatrie? Integrale therapie is gericht op de gehele mens en werkt op basis van vertrouwen tussen cliënt en behandelaar. Sinds 2007 wordt binnen het CIP (Centrum Integrale Psychiatrie) van Lentis, integrale psychiatrie aangeboden aan poliklinische patiënten met chronische Lees verder…

Themamiddag Vertrouwenspersonen Jeugdhulp – de onmisbare wegwijzers

donderdag 9 mei 2019

Indien je als jongere of (pleeg)ouder/verzorger te maken hebt met jeugdhulp en je hebt hier vragen of klachten over, dan kun je een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Marieke Hallegraeff en Paul Volleberg (Vertrouwenspersonen Zorgbelang Groningen) gaan tijdens deze bijeenkomst vertellen over: Jeugdhulp / Jeugdwet (AKJ / Zorgbelang Groningen) Lees verder…

Training ‘Zicht op verminderd Zicht’

donderdag 25 april 2019

De campagne ‘Zicht op verminderd Zicht’  heeft als doel het eerder signaleren van slechter zicht en kenbaar maken van de mogelijkheden om nog volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De campagne wordt georganiseerd door KBO-PCOB met Stichting Bartiméus en Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. In het kader van deze campagne Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Verslaving’

donderdag 25 april 2019

Deze middag wordt verzorgd door Arnolda Messchendorp en Stefan Draaisma. Arnolda geeft een algemene inleiding over verslaving. Zij heeft door eigen ervaring en door jaren van verdieping veel wijsheid en deskundigheid opgedaan omtrent verslaving. Stefan vult het tweede gedeelte van de middag in. Ook hij is ervaringsdeskundige en is nu Lees verder…

Training ‘Vrijwilligers zijn onbetaalbaar’

dinsdag 16 april 2019

Deze training gaat over het – als belangenorganisatie – zorgvuldig omgaan met vrijwilligers. We bespreken met elkaar wat werken als vrijwilliger en met vrijwilligers inhoudt en vooral hoe je vrijwilligers kunt begeleiden en stimuleren. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en Lees verder…

Themabijeenkomst ‘stemmingsstoornissen/depressie’

donderdag 11 april 2019

Een depressie is een ziekte waarbij je je langere tijd erg somber voelt, weinig energie hebt en nergens zin in hebt. Iedereen voelt zich wel eens down, zonder energie of in de put. Dr. Benno Haarman (psychiater, onderzoeker en hoofd behandelzaken van de afdeling Stemmings- en Angststoornissen) en Henriëtte Hoving Lees verder…

Dementietafel Groningen: van mondzorg tot palliatieve ondersteuning – volgeboekt!

maandag 1 april 2019

Dit voorjaar vindt de eerste Dementietafel van 2019 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema van de avond is: ‘Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning’. Organisatoren: COSIS, De Zijlen, ’s Heeren Loo, Alzheimer Nederland, Trisomy 21 Research Lees verder…

Netwerkbijeenkomst Democratisch Burgerschap

maandag 1 april 2019

Deze interactieve bijeenkomst gaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van burgerparticipatie in Noord-Nederland. Wat kunt u doen, om samen te bouwen aan democratisch burgerschap? We wisselen kennis uit, stellen vragen en gaan in gesprek met elkaar. De bijeenkomst is bedoeld voor Adviesraden sociaal domein en andere raden, wethouders, beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden en belangenorganisaties/-platforms uit de vier Lees verder…

Themamiddag Lichaamswijsheid

donderdag 14 maart 2019

Wat is lichaamswijsheid? Kun je signalen herkennen? Vertrouw je op de richting die je lijf je aangeeft? Durf je los te maken of zelfs los te laten wat vast zit? Anita Bos, lichaamsgericht therapeut, neemt ons mee op onderzoek naar de wijsheid van je lichaam. Vanuit rust en veiligheid gaan Lees verder…

Verkiezingsdebat Provinciale Staten-verkiezingen

maandag 4 maart 2019

Op 20 maart a.s. zijn de Provinciale Statenverkiezingen. In de Provincie Groningen doen 14 politieke partijen mee. Wat hebben zij inwoners van onze provincie te bieden op het gebied van zorg en leefbaarheid? Daarover gaat het verkiezingsdebat Zorg & Leefbaarheid op maandagavond 4 maart in Groningen. 12 van de 14 Lees verder…

Themamiddag Autisme herkennen

donderdag 28 februari 2019

Wat is autisme? Wat betekent het om autisme te hebben? Hoe herken je autisme in alle verschijningsvormen? En: wat hebben mensen met autisme nodig? Tijdens de themamiddag geven professionals en ervaringsdeskundigen antwoord op deze vragen. Organisatoren: zaVie en Autisme Netwerk Groningen. Aanmelden: per mail bij j.bos@zavie.nl Meer informatie: Bekijk de Flyer Lees verder…

Themamiddag lichaamswijsheid

donderdag 10 januari 2019

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Anita Bos (lichaamsgericht therapeut) over lichaamswijsheid. We weten allemaal hoe krachtig en overtuigend (en overactief soms) ons hoofd en onze hersenen kunnen zijn. Maar weet je dat ook over de rest van je lichaam? Deze middag wil de spreker met elkaar op onderzoek gaan naar de Lees verder…

Informatieavond

woensdag 28 november 2018

Hoe denkt de gemeenteraad over mensen die te maken hebben met de GGz? Op 13 maart 2018 is er een verkiezingsbijeenkomst geweest. De bijeenkomst was een week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze avond was georganiseerd zodat mensen met een GGz achtergrond en mensen die werken bij een GGz organisatie hun belangen Lees verder…

Themabijeenkomst GGZ en Mantelzorg

woensdag 21 november 2018

Mantelzorg voor mensen met een psychische beperking is vaak extra zwaar. Hebben professionals voldoende aandacht voor deze mantelzorgers? Het wel en wee van de persoon die mantelzorg ontvangt hangt nauw samen met het wel en wee van de mantelzorger, en omgekeerd. Irma van der Meij, adviseur mantelzorgondersteuning in Midden-Groningen, geeft Lees verder…

Proattoavel in Stadskanaal

woensdag 14 november 2018

Bij de Proattoavel in Stadskanaal kunnen ouders/verwanten van mensen met een verstandelijke beperking in een ongedwongen sfeer hun ervaringen delen met de zorg voor hun kind/verwante. Wat gaat er goed in deze zorg? Waar kan het beter? Misschien bij dagbesteding of vervoer, of bij het zorgplan? Organisator: zaVie. Aanmelden: is i.v.m. de Lees verder…

Themamiddag Verslaving

woensdag 31 oktober 2018

De themamiddag bestaat uit twee delen: 1. een algemene inleiding over verslaving. Deze wordt gegeven door Arnolda Messchendorp, zij werkt al vele jaren voor het GGz-Belangenplatform, nu onderdeel van zaVie. Arnolda heeft door eigen ervaring en door jaren van verdieping in dit thema veel wijsheid en deskundigheid omtrent verslaving opgedaan; Lees verder…

Dementietafel

dinsdag 30 oktober 2018

Dit najaar vindt de tweede Dementietafel – een landelijk project van KansPlus – van 2018 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema van de avond is ‘Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking: Lees verder…

Voorlichtingsbijeenkomst Microdosering, gevaarlijk of wondermiddel?

dinsdag 30 oktober 2018

Spreker Peter Gordijn (van apachepiloot tot spiritueel leraar) vertelt over microdosering van psychedelica. Deze middelen kunnen helpen een einde te maken aan innerlijke verkramping.  Peter is auteur van twee boeken, maakt vlogs en geeft inmiddels zelf cursussen waar microdosering wordt toegepast. Daarnaast zal ook iemand uit eigen ervaring vertellen wat Lees verder…

Bijeenkomst lokale belangenbehartigers en politici in Zuidhorn

woensdag 24 oktober 2018

Sien en KansPlus vinden het belangrijk dat lokale belangenbehartigers in verschillende organisaties en domeinen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te delen. En ook dat er een actieve dialoog is tussen deze belangenbehartigers en lokale politici. Veel zaken voor mensen met een verstandelijke beperking worden immers lokaal geregeld sinds de Lees verder…

Themabijeenkomst Wet zorg en dwang

woensdag 17 oktober 2018

De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) per 1 januari 2020. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Dorien Kloosterman van ‘Naar keuze‘ informeert u Lees verder…

Algemene Leden Vergadering Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen

dinsdag 9 oktober 2018

Met de oprichting van de stichting zaVie kunnen de boeken van de PCG worden gesloten. Dit zal gebeuren tijdens deze Algemene Leden Vergadering en tevens opheffingsvergadering. Hierin zal eveneens aandacht worden besteed aan de wijze waarop zaVie, samen met Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningen, samenwerkt aan goede, provinciebrede belangenbehartiging. Informatie Lees verder…

Lifestylebeurs 50+ Hoogezand

vrijdag 5 oktober 2018

Heeft u te maken met zorg of bent u mantelzorger? En wilt u graag weten wat we voor u kunnen betekenen? Kom dan langs bij de stand van zaVie, Zorgbelang Groningen en Platform Hattinga Verschure tijdens de Lifestylebeurs 50+! Organisator: Stichting Plaatselijk Overleg Ouderenorganisaties (POSO).

Themamiddag Autisme herkennen

woensdag 19 september 2018

Tijdens deze bijeenkomst vertellen Ellen Diemers en Douwe Wilts over het brede spectrum van autisme, wat het voor iemand betekent om autisme te hebben en wat mensen met autisme nodig hebben. U bent van harte welkom! Organisator: zaVie. Aanmelden: bij Jans Bos, 050-5713999, j.bos@ggzbelangenplatform.nl

Themamiddag Nieuwe GGz

woensdag 19 september 2018

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Gerard Lohuis (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij Lentis Groningen) over de ervaringen in de pilots van de Nieuwe GGz. Volgens de Nieuwe GGz, is het huidige aanbod in de geestelijke gezondheidszorg niet in lijn met de behoeften en verwachtingen van mensen, en is het systeem te groot en Lees verder…