Zorg en aandacht voor iedereen

Wie is zaVie, wat doet zaVie en en voor wie?

Belangenbehartiger

Wij zijn dé belangenbehartiger voor én van alle mensen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben in de provincie Groningen. zaVie staat voor zorg en aandacht Voor iedereen. De nadruk ligt op Vie met een hoofdletter V: het leven. Wij staan namelijk positief in het leven en geloven in de kracht van mensen zelf!

Ontstaan

Wij zijn medio 2018 ontstaan uit een fusie van:

 • de Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) – provincie Groningen;
 • de Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen (PCG);
 • het Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen;
 • het Verstandelijk Gehandicapten-BelangenPlatform Groningen.

Speech 7 juni 2018 voorzitter Tjaaktje Bakker ter gelegenheid van de start van zaVie.

Missie

Wij staan voor het verbeteren van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking (en/of verslavingsproblematiek), chronisch zieken, senioren en – uiteraard – hun familieleden/mantelzorgers’.

Visie

Wij gaan voor een samenleving waarin:

 • iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is;
 • voor iedereen een plek is;
 • iedereen gelijkwaardig mee kan doen;
 • ieders talent wordt gezien, gehoord en ingezet.

Doelgroep

Wij zijn er voor inwoners van de provincie Groningen die:

 • door wat voor beperking dan ook tegen problemen oplopen;
 • hierdoor niet meer mee kunnen doen in de samenleving;
 • zorg, aandacht en/of ondersteuning nodig hebben.

Activiteiten

Onze collectieve belangenbehartiging bestaat uit:

 • signalering: we signaleren knelpunten in de zorg en gaan op zoek naar oplossingen;
 • voorlichting en scholing: we bieden informatie en scholing aan onze achterban en vrijwilligers;
 • empowerment en ervaringsdeskundigheid: we versterken onze achterban (individueel en collectief);
 • netwerkvorming: we werken aan een netwerk met en voor de achterban.

Werkplaats

Centraal in de activiteiten staat onze werkplaats:

 • met acht werkplekken en gebruik van vergaderruimtes en faciliteiten;
 • waar vrijwilligers en medewerkers uit alle doelgroepen van zaVie samenkomen om te werken aan haar doelstellingen;
 • waarin ruimte is voor lotgenotencontact, ontmoeting en het maken van verbinding met ervaringsverhalen, signalering, voorlichting, ontwikkeling en herstel.

Werkwijze

Wij streven altijd naar samenwerking:

 • met onze achterban, de inwoners van de provincie Groningen;
 • met onze vaste samenwerkingspartners: Zorgbelang Groningen en Platform Hattinga Verschure;
 • met alle in de provincie Groningen bij zorg en ondersteuning betrokken partijen: provincie, gemeenten, zorgaanbieders en -verleners, zorgverzekeraar, onderwijs en andere belangengroeperingen.

Hierbij houden we altijd voor ogen voor wie we het doen: mensen die door welke oorzaak ook zorg, aandacht of ondersteuning nodig hebben.