Zorg en aandacht voor iedereen

Dementietafel Groningen: van mondzorg tot palliatieve ondersteuning – volgeboekt!

maandag 1 april 2019

Dit voorjaar vindt de eerste Dementietafel van 2019 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema van de avond is: ‘Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning’. Organisatoren: COSIS, De Zijlen, ’s Heeren Loo, Alzheimer Nederland, Trisomy 21 Research Lees verder…

Netwerkbijeenkomst Democratisch Burgerschap

maandag 1 april 2019

Deze interactieve bijeenkomst gaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van burgerparticipatie in Noord-Nederland. Wat kunt u doen, om samen te bouwen aan democratisch burgerschap? We wisselen kennis uit, stellen vragen en gaan in gesprek met elkaar. De bijeenkomst is bedoeld voor Adviesraden sociaal domein en andere raden, wethouders, beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden en belangenorganisaties/-platforms uit de vier Lees verder…

Themabijeenkomst ‘stemmingsstoornissen/depressie’

donderdag 11 april 2019

Een depressie is een ziekte waarbij je je langere tijd erg somber voelt, weinig energie hebt en nergens zin in hebt. Iedereen voelt zich wel eens down, zonder energie of in de put. Dr. Benno Haarman (psychiater, onderzoeker en hoofd behandelzaken van de afdeling Stemmings- en Angststoornissen) en Henriëtte Hoving Lees verder…

Training ‘Vrijwilligers zijn onbetaalbaar’

dinsdag 16 april 2019

Deze training gaat over het – als belangenorganisatie – zorgvuldig omgaan met vrijwilligers. We bespreken met elkaar wat werken als vrijwilliger en met vrijwilligers inhoudt en vooral hoe je vrijwilligers kunt begeleiden en stimuleren. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Verslaving’

donderdag 25 april 2019

Deze middag wordt verzorgd door Arnolda Messchendorp en Stefan Draaisma. Arnolda geeft een algemene inleiding over verslaving. Zij heeft door eigen ervaring en door jaren van verdieping veel wijsheid en deskundigheid opgedaan omtrent verslaving. Stefan vult het tweede gedeelte van de middag in. Ook hij is ervaringsdeskundige en is nu Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Regie in eigen hand’

dinsdag 18 juni 2019

In deze themabijeenkomst krijg je tips en voorbeelden om de regie (terug) te pakken en te behouden. Sprekers zullen vertellen over ‘instrumenten’ als de wilsbeschikking, positieve gezondheid en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en aanmelden: op Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Storytelling, vertel je verhaal en word gehoord!’

dinsdag 17 september 2019

Deze themabijeenkomst gaat over ‘storytelling’. Wat is het, wat is de kracht en hoe doe je het? Organisatoren: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie) in samenwerking met PGOsupport. Meer informatie en aanmelden: op de website van Zorgbelang Groningen.

Themabijeenkomst ‘AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming’

dinsdag 12 november 2019

In deze themabijeenkomst wordt ingegaan op de vraag of je als patiëntenorganisatie al voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG: wat houdt deze verordening in? Waaraan moet je als organisatie voldoen en hoe pak je dat aan? Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en Lees verder…