Zorg en aandacht voor iedereen

Themamiddag

donderdag 10 september 2020

Nadere informatie volgt.

Training ‘PGO, wat is het en wat kun je er mee?’

donderdag 17 september 2020

PGO staat voor Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Het is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden. In deze training gaan we in op wat je allemaal met een PGO kunt, hoe wordt gezorgd voor een veilige uitwisseling van gegevens en welke ontwikkelingen er zijn. Organisator: Academie Lees verder…

Training ‘Adviseur Toegankelijkheid’

dinsdag 22 september 2020

In deze training (meerdere dagdelen) worden vrijwilligers opgeleid tot adviseur om binnen de eigen gemeente gebouwen, openbare voorzieningen en informatie te toetsen op toegankelijkheid. Kosten: € 150,- per deelnemer (incl. BTW). Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en aanmelden: op de website van Zorgbelang Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Dementie en (langer) thuiswonen’

donderdag 24 september 2020

Wat betekent het voor mensen met dementie en hun naasten om langer thuis te (moeten) wonen? Tijdens deze bijeenkomst kijken we vanuit diverse invalshoeken welke dilemma’s, maar vooral ook welke oplossingen er zijn. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en aanmelden: Lees verder…

Themamiddag

donderdag 8 oktober 2020

Nadere informatie volgt.

Themamiddag

donderdag 12 november 2020

Nadere informatie volgt.

Themabijeenkomst ‘Dwang in de zorg’

donderdag 19 november 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn er twee nieuwe wetten over het onvrijwillig krijgen van zorg: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). In deze bijeenkomst gaan we in op de inhoud van de wetten en de ervaringen uit de praktijk van zorgverleners en ervaringsdeskundigen. Organisator: Lees verder…

Themamiddag

donderdag 10 december 2020

Nadere informatie volgt.