Zorg en aandacht voor iedereen

Stigma Café

dinsdag 8 september 2020

Ongemerkt hebben we allemaal te maken met stigma’s en worden we er mee geconfronteerd. Een stigma is een krachtig negatief sociaal stempel en het beïnvloedt de manier waarop mensen worden gezien en waarop ze zichzelf zien. Ons derde Stigma Café op 8 september heeft als thema ‘Werkt dat voor u Lees verder…

Training ‘PGO, wat is het en wat kun je er mee?’

donderdag 17 september 2020

PGO staat voor Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Het is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden. In deze training gaan we in op wat je allemaal met een PGO kunt, hoe wordt gezorgd voor een veilige uitwisseling van gegevens en welke ontwikkelingen er zijn. Organisator: Academie Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Dementie en (langer) thuiswonen’

donderdag 24 september 2020

Wat betekent het voor mensen met dementie en hun naasten om langer thuis te (moeten) wonen? Tijdens deze bijeenkomst kijken we vanuit diverse invalshoeken welke dilemma’s, maar vooral ook welke oplossingen er zijn. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en aanmelden: Lees verder…

Inspiratiesessie ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’

dinsdag 6 oktober 2020

Welke rechten en plichten heb je als gemeente volgens het ‘VN-verdrag Handicap’ op het gebied van toegankelijkheid? Hoe kun je hieraan voldoen? Dit en meer komt aan bod in de inspiratiesessie ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’. Sprekers uit gemeenten en ervaringsdeskundigen nemen je mee in de wereld van toegankelijkheid: theorie, praktijk Lees verder…

Themamiddag

donderdag 8 oktober 2020

Nadere informatie volgt.

Themamiddag

donderdag 12 november 2020

Nadere informatie volgt.

Themabijeenkomst ‘Dwang in de zorg’

donderdag 19 november 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn er twee nieuwe wetten over het onvrijwillig krijgen van zorg: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). In deze bijeenkomst gaan we in op de inhoud van de wetten en de ervaringen uit de praktijk van zorgverleners en ervaringsdeskundigen. Organisator: Lees verder…

Themamiddag

donderdag 10 december 2020

Nadere informatie volgt.