Zorg en aandacht voor iedereen

Dementietafel ‘Slaap en Dementie’ – GEANNULEERD i.v.m. coronavirus

dinsdag 31 maart 2020

Vanwege het coronavirus gaat deze avond niet door! Op 31 maart is de eerste Dementietafel van 2020. Het thema is dit keer ‘Slaap en Dementie’, over (de aanpak van) slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Dementietafels zijn laagdrempelige bijeenkomsten, een soort Alzheimercafés, over dementie bij mensen met Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Dementie en (langer) thuiswonen’

donderdag 16 april 2020

Wat betekent het voor mensen met dementie en hun naasten om langer thuis te (moeten) wonen? Tijdens deze bijeenkomst kijken we vanuit diverse invalshoeken welke dilemma’s, maar vooral ook welke oplossingen er zijn. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie). Meer informatie en aanmelden: Lees verder…

Inspiratiesessie ‘Aan het werk met Positieve Gezondheid’

donderdag 23 april 2020

Wat is Positieve Gezondheid? Wat houdt het in, hoe kun je het toepassen in de praktijk en welke ervaringen zijn al opgedaan? Na afloop heb je inspiratie en handvatten om te onderzoeken of Positieve Gezondheid ook in jouw (vrijwilligers)werk toepasbaar is. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Samen maken we jeugdhulp beter’

donderdag 18 juni 2020

Voor betere jeugdhulp is de stem van jongeren en hun ouders/ verzorgers onmisbaar! Hoe organiseer je deze participatie? In deze bijeenkomst gaan we in op hoe je jongeren en hun ouders/verzorgers structureel kunt betrekken bij ontwikkelingen in de jeugdhulp. Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure Lees verder…

Training ‘PGO, wat is het en wat kun je er mee?’

donderdag 17 september 2020

PGO staat voor Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Het is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden. In deze training gaan we in op wat je allemaal met een PGO kunt, hoe wordt gezorgd voor een veilige uitwisseling van gegevens en welke ontwikkelingen er zijn. Organisator: Academie Lees verder…

Themabijeenkomst ‘Dwang in de zorg’

donderdag 19 november 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn er twee nieuwe wetten over het onvrijwillig krijgen van zorg: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). In deze bijeenkomst gaan we in op de inhoud van de wetten en de ervaringen uit de praktijk van zorgverleners en ervaringsdeskundigen. Organisator: Lees verder…