Terugblik op de themamiddag ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’

zaVie heeft op donderdag 13 febuari 2020 een themamiddag georganiseerd over “Niet Aangeboren Hersenletsel” (NAH).
Earl Blijd en Carl Blijd waren sprekers op deze bijeenkomst. Earl Blijd verzorgde het eerste gedeelte en vertelde over zijn autobiografie (auto ongeluk) en zijn successen als topsporter. Carl Blijd (naaste en tevens psychiater/medisch directeur INTER-PSY) verzorgde het tweede deel na de pauze over wat NAH is en de impact daarvan.
Het publiek kreeg alle ruimte om vragen te stellen. Zowel hulpverleners, ervaringsdeskundigen als naasten waren aanwezig.

We kijken terug op een interessante lezing met een mooie combinatie van sprekers in een prettige sfeer. En een hele goede opkomst, 50 deelnemers!

We zijn blij dat we in de toekomst de gebroeders Blijd weer kunnen benaderen voor (een mooie samenwerking bij) het organiseren van een bijeenkomst over het thema NAH!