Tweede Stigma Café op 11 februari: Kwetsbaar door stigma? Je bent sterker dan je denkt!

Logo van het stigma café

Stigma’s, gemerkt of ongemerkt hebben we er allemaal mee te maken. Dit heeft soms verstrekkende gevolgen. Om daar wat aan te doen, organiseert zaVie op dinsdag 11 februari het tweede Stigma Café in de provincie Groningen. Dit keer over het thema ‘Sterk in kwetsbaarheid’.

Een stigma is een vooroordeel dat aan een bepaalde persoon of groep wordt gekoppeld. Het is een krachtig negatief sociaal stempel en het beïnvloedt de manier waarop mensen worden gezien en waarop ze zichzelf zien. Stigma verlamt, maakt klein en uiteindelijk onzichtbaar. Stigma maakt je kwetsbaar waardoor je bang bent om gezien te worden en om jezelf te laten zien. Dit kan het meedoen in de maatschappij – in werk en vrije tijd – stevig in de weg zitten.

Maar jezelf laten zien, je uitspreken en in alle kwetsbaarheid wél meedoen, dat maakt ook heel sterk. Hoe je dat kunt doen, dat komt aan bod tijdens ons tweede Stigma Café op 11 februari van 14.00 tot 16.30 uur in ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94 in Groningen.
Sprekers zijn ervaringsdeskundige Astrid Huizing en ambassadeurs van de landelijke organisatie ‘Samen Sterk zonder Stigma’. Natuurlijk is er ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en samen na te denken over wat nodig is voor een ‘stigma-vrije’ provincie Groningen.

Deelname aan het Stigma Café is gratis, in verband met de organisatie is aanmelden gewenst. Dit kan per mail via stigmacafé@zavie.nl. Meer informatie is te vinden in de Uitnodiging Stigma Café 11 februari 2020.