Themabijeenkomst Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) per 1 januari 2020. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.
Dorien Kloosterman van ‘Naar keuze‘ informeert u over het invoeringstraject van de wet en de gevolgen voor kleinschalige woonvormen, dagbesteding en thuissituaties waarin langdurige zorg wordt ingezet.

Organisator: zaVie, Samen sterk voor kwaliteit.

Aanmelden: is verplicht. Dit kan via Zorgbelang Groningen, info@zorgbelang-groningen.nl.

Meer informatie: bekijk de digitale uitnodiging

Details evenement

Datum: 17 oktober 2018

Tijdstip: 19.30 uur

Locatie:

Van der Valk Hoogkerk
Borchsingel 53, 9766 PP Eelderwolde (langs de A7, afslag 35 Hoogkerk/Peize, OV: P+R Hoogkerk).

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?