Algemene Leden Vergadering Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen

Met de oprichting van de stichting zaVie kunnen de boeken van de PCG worden gesloten. Dit zal gebeuren tijdens deze Algemene Leden Vergadering en tevens opheffingsvergadering. Hierin zal eveneens aandacht worden besteed aan de wijze waarop zaVie, samen met Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningen, samenwerkt aan goede, provinciebrede belangenbehartiging.

Informatie een aanmelding: bij Andries Kroese, a.kroese@zorgbelang-groningen.nl.

Details evenement

Datum: 9 oktober 2018

Tijdstip: 17.00 uur

Locatie:

Station Zuidbroek

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?