Zorg en aandacht voor iedereen

Let op deze gebeurtenis is al geweest

  • Datum:woensdag 21 november 2018
  • Tijdstip:14.00 - 16.00 uur
  • Locatie:Schweitzerlaan 4 Groningen

Mantelzorg voor mensen met een psychische beperking is vaak extra zwaar. Hebben professionals voldoende aandacht voor deze mantelzorgers? Het wel en wee van de persoon die mantelzorg ontvangt hangt nauw samen met het wel en wee van de mantelzorger, en omgekeerd. Irma van der Meij, adviseur mantelzorgondersteuning in Midden-Groningen, geeft een presentatie over het onderwerp GGz en Mantelzorg. Ook gaat ze graag met de deelnemers van de bijeenkomst in gesprek over de ervaringen die er zijn. 

Organisator: zaVie

Aanmelden: in verband met de koffie/thee graag van te voren aanmelden via themamiddagen@ggzbelangenplatform.nl of telefonisch op 050-571 39 99.

Meer informatie: Flyer themamiddag GGz en mantelzorg 21 november2018