Themabijeenkomst ‘Omgevingswet’

logo van de Academie ZorgbelangIn Nederland hebben we veel regels voor onze leefomgeving. Halverwege 2022 komen al deze regels samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Wat houdt deze wet in? En hoe is geregeld dat je als belangenbehartiger of bewonersgroep tijdig kan meepraten over projecten in jouw leefomgeving?

Doelgroep: medewerkers van gemeenten, belangenbehartigers en bewonersgroepen, én overige belangstellenden.

Organisator: Academie Zorgbelang (een activiteit van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie)

Meer informatie en aanmelden: op de website van Zorgbelang Groningen.

 

Details evenement

Datum: 11 oktober 2021

Tijstip: 13.30 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.15 uur)

Locatie:

Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen.

Opmerkingen:

Deelname kost € 49 voor professionals en is gratis voor vrijwilligers/belangenbehartigers.