Zorg en aandacht voor iedereen

Brede achterban

Wat betekent de tweede coronagolf voor jouw zorg en leven? Deel je verhaal bij het Meldpunt ‘Zorg in coronatijd’!

Het coronavirus en de landelijke maatregelen houden ons in hun greep. Het aantal coronapatiënten neemt snel toe en hierdoor is meer coronazorg nodig. Welke gevolgen heeft dit voor de ‘gewone’ zorg en ondersteuning die, na de eerste golf, net op peil waren? Blijven deze voor iedereen toegankelijk en beschikbaar? Waar Lees verder…

Door RvP68, geleden
Brede achterban

Gevraagd: leden voor de cliëntenraad van Ambulancezorg Groningen – reageren kan tot 25 oktober!

Ambulancezorg Groningen is op zoek naar leden voor de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) cliënten van Ambulancezorg Groningen met extra aandacht voor patiënttevredenheid en patiëntenparticipatie. Daarvoor heeft de cliëntenraad regelmatig overleg met de directeur/bestuurder. De cliëntenraad toetst het beleid van Ambulancezorg Groningen en adviseert, gevraagd Lees verder…

Door RvP68, geleden
Brede achterban

Zorg in de anderhalve meter samenleving: wat zijn jouw ervaringen?

Nu de druk op ‘coronazorg’ afneemt, worden coronamaatregelen versoepeld. Reguliere zorg, ondersteuning en dagbesteding starten langzamerhand weer op en ook bezoek in verpleeghuizen is (beperkt) weer mogelijk. Welke ervaringen hebben inwoners van de provincie Groningen hiermee? Samen met Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningen horen we dit graag via een Lees verder…

Door RvP68, geleden