Zorg en aandacht voor iedereen

Brede achterban

Themamiddag Autisme herkennen

Wat is autisme? Wat betekent het om autisme te hebben? Hoe herken je autisme in alle verschijningsvormen? En: wat hebben mensen met autisme nodig? Tijdens de themamiddag geven professionals en ervaringsdeskundigen antwoord op deze vragen. Organisatoren: zaVie en Autisme Netwerk Groningen. Aanmelden: per mail bij j.bos@zavie.nl Meer informatie: Bekijk de Flyer Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden
Naasten/mantelzorgers

Dementietafel Groningen: van mondzorg tot palliatieve ondersteuning – volgeboekt!

Dit voorjaar vindt de eerste Dementietafel van 2019 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema van de avond is: ‘Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning’. Organisatoren: COSIS, De Zijlen, ’s Heeren Loo, Alzheimer Nederland, Trisomy 21 Research Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden
Naasten/mantelzorgers

6 november Verkiezingscafé voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Waar lopen mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten tegenaan en wat willen politieke partijen in de gemeente Groningen voor hen doen? Om dat helder te krijgen, organiseerden we op 6 november een verkiezingscafé in het pand van Stichting Nieuw Nabuurschap in Groningen. Zes politieke partijen uit de gemeente – Partij Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden
Naasten/mantelzorgers

Verkiezingscafé gemeente Groningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

De vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeente Groningen vertellen in het verkiezingscafé wat inwoners van Groningen met een psychische kwetsbaarheid en/of een verslavingservaring en hun naasten de komende jaren van hun politieke partij mogen verwachten. Ook geven ze antwoord op vragen die vanuit de zaal gesteld worden. U Lees verder…

Door Femmie de Vreeze, geleden
Naasten/mantelzorgers

Themamiddag Verslaving

De themamiddag bestaat uit twee delen: 1. een algemene inleiding over verslaving. Deze wordt gegeven door Arnolda Messchendorp, zij werkt al vele jaren voor het GGz-Belangenplatform, nu onderdeel van zaVie. Arnolda heeft door eigen ervaring en door jaren van verdieping in dit thema veel wijsheid en deskundigheid omtrent verslaving opgedaan; Lees verder…

Door Renate van Peet, geleden