Welkom op de website van zaVie, de provinciale belangenbehartiger van en voor iedereen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig heeft in de provincie Groningen.

U bent op deze website gekomen omdat u naar de website van het provinciaal GGz Belangenplatform Groningen wilde gaan. Deze website is ‘uit de lucht’ omdat dit belangenplatform medio 2018 is opgegaan in zaVie.

zaVie is er voor mensen met een psychische, verstandelijke en lichamelijke beperking, chronisch zieken, senioren en hun naasten/mantelzorgers. Op deze website leest u meer over ons en onze activiteiten. U bent van harte welkom!

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?