Zorg en aandacht voor iedereen

Lokale Versterking – Wij behartigen jouw belangen in de GGz

Lokale Versterking behartigt in de provincie Groningen de belangen van iedereen die te maken heeft met Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Lokale Versterking is ontstaan uit een overleg tussen cliëntenraden, Zorgbelang Groningen en het GGz-Belangenplatform Groningen, één van de organisaties die 2018 is samengegaan in zaVie. We hebben nauwe contacten met de stichting Mind, de landelijke belangenbehartiger van GGz-cliënten.

Wat doen we?
We behartigen de belangen van cliënten in de GGz door:

  • het organiseren van politieke bijeenkomsten in verkiezingsperiodes, hier staan problemen/knelpunten in de GGz op de agenda;
  • het uitvoeren van enquêtes onder GGz-cliënten over hun ervaringen met de hulpverlening. De resultaten zetten we in voor onder andere politieke bijeenkomsten;
  • het cliëntenradenoverleg met cliëntenraden van GGz-instellingen in de provincie Groningen. Ook langs deze weg verzamelen we cliëntervaringen.

Door deze activiteiten willen we aandacht vragen voor de positie van GGz-cliënten en knelpunten in de GGz. Daarnaast willen invloed uitoefenen op het beleid en de uitvoering van de GGz.