14 juni bijeenkomst drie jaar VN-verdrag Handicap: doet u mee?

Op 14 juni 2019 is het drie jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking trad. Het doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Zorgbelang Groningen, zaVie en Platform Hattinga Verschure staan stil bij deze derde ‘verjaardag’ met een themabijeenkomst over eenzaamheid en uitsluiting van mensen met een beperking.

Programma
De bijeenkomst is interactief. Na een inleiding door Edwin Klok, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen, en een introductie op het thema door Jeroen Veltheer, VN-ambassadeur, is er ruim de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Hiervoor wordt ook in groepen uiteen gegaan om te discussiëren over onder andere de vraag “Kan iedereen leren omgaan met mensen die zich eenzaam en buitengesloten voelen?”. Het programma eindigt met het ‘plenair’ formuleren van een ‘standpunt van de dag’.
Meer informatie over het programma staat in de Uitnodiging 3 jaar VN-verdrag Handicap 14 juni 2019

Meer informatie en aanmelden
De bijeenkomst op 14 juni vindt plaats in ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94 in Groningen. De bijeenkomst start om 13.30 (inloop vanaf 13.00 uur). Het programma duurt tot ongeveer 16.00 uur, waarna er gelegenheid is om na te praten. 
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, aanmelding is – in verband met de organisatie – nodig. Dit kan per mail via themamiddagen@zavie.nl.

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?