7 juni feestelijke start stichting zaVie!

Donderdag 7 juni is in zalencentrum Balk in Zuidhorn onder grote belangstelling de nieuwe stichting zaVie gepresenteerd. zaVie – zorg en aandacht Voor iedereen – is dé collectieve belangenbehartiger voor iedereen die in de provincie Groningen zorg, aandacht of ondersteuning nodig heeft. Stichting zaVie is ontstaan uit een fusie tussen provinciale patiëntenkoepels voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, mensen met een psychische beperking en mensen met een verstandelijke beperking.

Doelen
ZaVie streeft naar:

  • goede zorg en ondersteuning voor iedereen;
  • een samenleving waarin mensen met een beperking – op welk gebied dan ook – krijgen wat ze nodig hebben;
  • goede samenwerking, duidelijke resultaten en wederkerigheid.

ZaVie heeft als uiteindelijke droom een gelijkwaardige samenleving waarin ieders talent een plaats heeft en ieders talent wordt gezien, gehoord en ingezet. Het motto van zaVie is dan ook: ik wens je toe wat goed voor je is.

Activiteiten

Tjaaktje Bakker (voorzitter zaVie) en Sietske Faber (provincie Groningen) zetten de laatste stappen naar zaVie.

zaVie wil deze doelen bereiken door signalen om te zetten in verbeterpunten en die samen met de mensen waar het om gaat te realiseren. Verbeteringen worden gerealiseerd door samen te werken met provincie, gemeenten, zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, onderwijs en belangengroeperingen. zaVie is een onafhankelijk, betrouwbare partner voor zowel de mensen die zorg, aandacht of ondersteuning nodig hebben als de zorgaanbieders.
Samenwerking is het streven, maar waar nodig staat zaVie op om de belangen van haar achterban te verdedigen.

Eigen kracht
zaVie gelooft in de kracht van mensen zelf en ziet het als een mooie uitdaging om ieders talenten te ondersteunen en in te zetten. Het werk van zaVie wordt gedaan door vrijwilligers, met ondersteuning van Zorgbelang Groningen.

Lees de Speech 7 juni 2018 voorzitter Tjaaktje Bakker ter gelegenheid van de start van zaVie

Of bekijk de video van 7 juni.