30 oktober Boeiende Dementietafel Groningen

Op 30 oktober vond in het Van der Valk-hotel Groningen-Hoogkerk voor de tweede keer in 2018 de Dementietafel Groningen plaats. Het thema van de avond was ‘Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking: van niet-pluis gevoel tot diagnose’. Met de ruim 120 bezoekers was de zaal weer goed gevuld. Het boeiende programma met theorie, praktijk én ‘een luchtige noot’ werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

De Dementietafel
Bij de Dementietafel kunnen familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en begeleiders van iemand met een verstandelijke beperking in een ongedwongen en open sfeer elkaar ontmoeten en ervaringen delen. De Dementietafel wordt zo’n twee keer per jaar georganiseerd. Dit keer werd ingegaan op het herkennen van symptomen en signalen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor familieleden, mantelzorgers en begeleiders heel belangrijk, want alleen met een tijdige en juiste diagnose kunnen cliënten de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

De Grote Dementietafel Quiz
De avond startte met een welkom en inleiding door gastheer prof. dr. Peter De Deyn (hoogleraar RUG-UMCG). Hij ontpopte zich vervolgens als quizmaster voor de Grote Dementietafel Quiz. De aanwezigen konden deze via hun smartphone of tablet meespelen. De strijd om de winst barstte los en iedereen deed zijn best de 10 vragen over diagnostisering van dementie zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. De winnares kreeg een flesje wijn en eeuwige roem!

Vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
Dr. Alain Dekker (onderzoeker RUG-UMCG) ging vervolgens in op de vraag of we de ziekte van Alzheimer ook objectief kunnen meten. Hij vertelde over wat er in de hersenen gebeurt bij Alzheimer en waarom mensen met downsyndroom zo’n hoog risico hebben op de ziekte. Om Alzheimer te ‘meten’ wordt bij mensen zonder een verstandelijke beperking gebruik gemaakt van hersenscans (amyloid PET-scan) en eiwitbepalingen in het hersenvocht. Dekker legde uit waarom de PET-scans op dit moment weinig toegevoegde waarde hebben bij mensen met downsyndroom. In Spanje wordt onderzocht of de eiwitbepalingen in het hersenvocht wel kunnen helpen bij het stellen van de diagnose van dementie bij mensen met downsyndroom. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar het kan nog niet in de dagelijkse praktijk worden toegepast.

Praktijkervaringen
In de pauze was er een informatiemarkt in de foyer met informatiemateriaal over het thema en de gelegenheid tot kennismaken en (bij)praten. Vervolgens gingen diverse zorgverleners in op de praktijk: het herkennen van signalen en het stellen van de juiste diagnose. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, bleek uit de casus die Marie-José van Dreumel (arts VG), José Eleveld (orthopedagoog) en Margriet Koster-Frik (begeleidster) van Cosis bespraken. Heeft cliënte wel of geen (beginnende) dementie en duiden de symptomen niet op wat anders? In eerst instantie is het vaak ‘het uitsluiten van andere oorzaken/aandoeningen die dementie-achtige symptomen geven’.

Stichting Dementietafel
Onderzoek is en blijft nodig en met de bijeenkomsten van de Stichting Dementietafel Groningen houden wij u hiervan op de hoogte. De stichting is een samenwerkingsverband van Cosis, De Zijlen, ’s Heeren Loo, Alzheimer Nederland afdeling Groningen, Trisomy 21 Research Society (T21RS), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)/RUG, Zorgbelang Groningen en zaVie (voorheen VG-BelangenPlatform Groningen). In april 2019 zal wederom een Dementietafel worden georganiseerd. De definitieve datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?