Dementietafel op 1 april weer goed bezocht!

Op 1 april 2019 vond ‘s avonds in het Van der Valk-hotel Groningen-Hoogkerk voor de eerste keer in 2019 de Dementietafel Groningen plaats. Het thema van de avond was: ‘Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning’. Met de bijna 120 bezoekers was de avond wederom ‘uitverkocht’.

De Dementietafel
Bij de Dementietafel kunnen familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en begeleiders van iemand met een verstandelijke beperking in een ongedwongen en open sfeer elkaar ontmoeten en ervaringen delen. De Dementietafel wordt twee keer per jaar georganiseerd. Dit keer werd ingegaan op mondzorg en palliatieve zorg, beide vormen van zorg vragen bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie om een heel eigen aanpak.
De avond startte ‘traditioneel’ met een welkom, inleiding en de Grote Dementietafel Quiz door gastheer en quizmaster prof. dr. Peter De Deyn (hoogleraar RUG-UMCG). De aanwezigen konden de quiz via hun smartphone of tablet meespelen.

Mondzorg bij dementeren
Jan ten Napel, tandarts, ging in op mondzorg bij mensen met dementie en de ontwikkeling hierin. Een paar decennia geleden waren mensen met dementie vrijwel zonder uitzondering tandeloos en droegen een volledig kunstgebit. Deze situatie is inmiddels drastisch veranderd en anno 2019 hebben we te maken met een toenemend aantal dementerende cliënten die nog beschikken over eigen tanden en kiezen. Dit betekent onder andere dat door een niet optimale mondverzorging tandbederf veel voorkomt bij mensen met dementie en het belangrijk is dat de verzorgers een mondverzorgingsplan opstellen voor hun cliënt.

Palliatieve zorg bij dementerenden
In de pauze was er een informatiemarkt in de foyer met informatiemateriaal over onder andere de thema’s van de avond.
Na de pauze vertelde Marja Oud, verpleegkundig zorgconsulent palliatieve zorg (Esdégé-Reigersdaal) over het unieke proces van palliatieve zorg bij mensen met dementie. Hun wensen en behoeften staan in deze zorg centraal, er wordt leven aan de dagen toegevoegd en geen dagen aan het leven! Marja benadrukt het belang van ‘de tijd nemen’ om het traject van palliatieve zorg zorgvuldig te laten verlopen en het belang van samenwerken: elkaar vinden als verwanten, begeleiders en overige betrokkenen.
De informatieve en inspirerende avond werd even na 22 uur afgesloten en de bezoekers gingen met een hoofd vol informatie en indrukken naar huis.

Stichting Dementietafel Groningen
De bijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting Dementietafel Groningen. Dit is een samenwerkingsverband van Cosis, De Zijlen, ’s Heeren Loo, Alzheimer Nederland afdeling Groningen, Trisomy 21 Research Society (T21RS), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)/RUG, Zorgbe-lang Groningen en zaVie. De stichting heeft tot doel het bevorderen en faciliteren van kennisdeling en ervaringsuitwisseling over veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. De volgende bijeenkomst vindt in Groningen plaats op dinsdagavond 8 oktober. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven via www.sdtg.nl.