Eenzaam, buitengesloten? Iedereen doet mee! Drie jaar VN-verdrag Handicap.

Foto Bijeenkomst VN-verdrag 14 juniHet VN-verdrag Handicap bevordert, beschermt en waarborgt de rechten van mensen met een beperking. Op 14 juni 2019 was het drie jaar geleden dat dit verdrag in Nederland werd geratificeerd; een maand later trad het in werking. Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie stonden hierbij stil met een themabijeenkomst over eenzaamheid en uitsluiting van mensen met een beperking. Zo’n 45 belangstellenden kwamen op de bijeenkomst af, uit patiënten- en belangenorganisaties, cliëntenraden, Adviesraden Sociaal Domein, VN-panels, zorgorganisaties, gemeenten en uit de politiek.

Programma
Edwin Klok, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen, leidde de bijeenkomst in, waarna Jeroen Veltheer, VN-ambassadeur, de ‘warming up’ verzorgde. Hij gaf zijn visie op het verband tussen het VN-verdrag Handicap, eenzaamheid, buitensluiten en ‘iedereen doet mee’. Het verdrag leert ons hoe we met elkaar om moeten gaan om (onbedoeld en) ongewenst buitensluiten te voorkomen.
Vervolgens werd in drie workshops aan de hand van praktijkvoorbeelden gesproken over vragen als: Hoe kun je de signalen van eenzaamheid en isolement herkennen? Hoe kun je zorg in dorpen versterken waardoor mensen die dreigen te vereenzamen, vroeg in beeld te komen? En: Kan iedereen leren omgaan met de eenzaamheid van een ander?

Vervolg
Het programma eindigde met het formuleren van een slotverklaring met als strekking: Wie wil, hoort erbij. Iedereen moet kunnen meedoen en niemand mag zich buitengesloten voelen. Een gezonde samenleving omvat mensen met beperkingen en dát moet vanzelfsprekend worden!

De volledige slotverklaring en vervolgacties volgen op deze website.

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?