Geslaagde seniorenconferentie ‘Heft in eigen hand!’

Voorkant uitnodigingOp donderdag 9 juni 2022 vond in Cultuurhuis de Klinker de seniorenconferentie plaats. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst met een mooie opkomst. De drie sprekers hebben op hun eigen manier een inspirerende visie gegeven op de centrale thema’s participatie, beïnvloeding en belangenbehartiging. Tijdens de ontvangst, pauze en na afloop was er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan in het gezellige theatercafé van Cultuurhuis de Klinker in Winschoten.

Een dikke pluim voor de organisatie! Dat is een van de vele positieve reacties die we mochten ontvangen. En het was inderdaad een mooie middag in de Klinker in Winschoten! Een prachtig multifunctionele locatie waar we een mooie zaal tot onze beschikking hadden. Ruim 100 aanmeldingen waren er en de zaal was dan ook goed gevuld met enthousiaste mensen. Er waren vertegenwoordigers van diverse (belangen-)organisaties en initiatieven maar ook veel geïnteresseerden op persoonlijke titel.

Het heft in eigen hand

Het heft in eigen hand, hoe behoud ik de regie over mijn eigen leven. Deze vraag stond centraal en is op diverse manieren aan de orde geweest.
Door oud burgermeester Jan Waaijer met het oog op de verbinding tussen de politiek en het maatschappelijk veld. Dit dreigt door alle regelgeving te ingewikkeld te worden terwijl er veel kennis en kunde zit bij de burger zelf. Oud burgermeester van Leek, Berend Hoekstra belichtte de vraag ‘van wie is de politiek?’ en roept op om vooral ook aan de voorkant mee te (blijven) praten en niet alleen maar vanaf de zijlijn. Lector Leefomgeving in transitie Elles Bulder gaf een mooi inkijkje in hoe maatschappelijke participatie eigenlijk werkt. Ook belicht zij een aantal mooie voorbeelden uit de regio.

Vanuit zaal werden mooie initiatieven genoemd maar ook voorbeelden waaruit blijkt hoe ingewikkeld meedoen soms kan zijn. Een belangrijke conclusie is in ieder geval dat het belangrijk is om actief te blijven in de maatschappij en je niet te makkelijk moet opgeven. Het positieve effect van een zinvolle tijdsbesteding wordt door iedereen herkend en als een belangrijke basis gezien om tevreden ouder te worden.

Napraten in het theatercafé

Na afloop was er nog gelegenheid om even na te praten in het gezellige theatercafé van de Klinker waar volop gebruikt van is gemaakt.
Al met al een zeer geslaagde en gezellige middag en het smaakt voor zaVie zeker naar meer! Er wordt al gekeken hoe we vervolg kunnen geven aan de aangedragen onderwerpen.
Wil je hierover meedenken? Neem dan contact op met Rosalie Visser, ondersteuner van zaVie, mail: r.visser@zorgbelang-groningen.nl.