Hulp bij belastingaangifte voor senioren

belastingenvelopHeeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Met de besturen van de afdelingen van de KBO-PCOB is afgesproken dat u – ook als niet lid – uw aangifte kunt laten verzorgen door een belastinginvuller van de KBO-PCOB. U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. Voorwaarde is wel dat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Gebruik maken van deze service
Wilt u gebruik maken van deze service? Neem contact op met de plaatselijke afdeling van de KBO-PCOB (KBO en PCOB). De afdeling zoekt dan een belastinginvuller bij u in de buurt. De belastinginvuller komt bij u thuis of u wordt gevraagd om langs te komen tijdens een inloopspreekuur.

Kosten en aansprakelijkheid
Afhankelijk van de lokale afspraken kan de belastinginvuller een kleine onkostenvergoeding vragen. U kunt uitgaan van max. € 20. De belastinginvuller vult alleen eenvoudige aangiftes in.
U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdigheid van deze service.

Waarschuwing
Geef nooit uw DigiD aan iemand anders, ook niet aan de belastinginvuller. Deze heeft bij het invullen van uw aangifte uw DigiD niet nodig, alleen uw geboortedatum en BSN-nummer.

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?