Themamiddag ‘Eenzaamheid’ informatief en interactief!

Donderdagmiddag 9 januari 2020 organiseerde zaVie in samenwerking met Humanitas een themamiddag over eenzaamheid. Vrijwilligers en hulpverleners kwamen op de middag af en gingen in gesprek met Carolien Soons en Frouk Reehoorn van Humanitas. Zo ontstond een informatieve én interactieve bijeenkomst.

Wat is eenzaamheid?
Eerst werd in gegaan op vragen als: Wat is eenzaamheid? En: wanneer is iemand eenzaam?
Eenzaamheid is een gevoel. Het is een persoonlijke ervaring van gemis. Maar eenzaamheid is ook een taboe in onze samenleving. Het is belangrijk dat eenzaamheid er mag zijn, je kunt het proberen te accepteren.

Oorzaken van eenzaamheid
Bijna 43 procent van de Groningers voelt zich eenzaam volgens de website eensamen050.nl . Deze website is gemaakt door Humanitas.
Eenzaamheid heeft verschillende oorzaken: het gemis van een emotionele band met een ander of het moeilijk sociale contacten kunnen aangaan. Maar eenzaamheid kan ook een signaal zijn van een depressie, kan ervaren worden tijdens een (chronische) ziekte of na het overlijden van een dierbare.
Eenzaamheid komt voor bij verschillende mensen en in alle leeftijden. Jongeren, studenten, alleenstaanden, ouderen en mensen met een kwetsbaarheid kunnen zich allemaal eenzaam voelen.

Oplossingen
Wat kun je doen als je denkt dat iemand eenzaam is? Je kunt het gesprek aangaan met de vraag: “Wat kun jezelf doen om eenzaamheid te doorbreken, en wat heb je hiervoor nodig?” Dit kan tot interessante inzichten leiden bij een persoon. Maar: soms ook lijkt iemand eenzaam terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Het is belangrijk dit bespreekbaar te maken en te kijken of je gevoel klopt.
Dé oplossing is er niet, en ook in één middag niet te vinden. Maar er gebeuren al veel mooie dingen die kunnen helpen tegen eenzaamheid, zoals:
– trainingen voor professionals, bijvoorbeeld ‘In gesprek met eenzaamheid’, https://www.movisie.nl/publicatie/handboek-training-verbinden-eenzaamheid;
– ouderen boven een bepaalde leeftijd volgen en nagaan of ze nog een sociaal netwerk hebben en of zij zich eenzaam voelen (Bedum);
– een busje dat ouderen naar het winkelcentrum haalt en brengt (Paddepoel);
– een maatjesproject waarin eenzame mensen met vrijwilligers verbonden worden (Humanitas).
Ook opperde iemand van een ouderenvereniging om een folder te maken. Is de website eensamen050.nl voor iedereen voldoende (toegankelijk) qua informatie en handvatten?

Tot slot
Aan het eind van de middag waren we het er over eens dat we trots mogen zijn dat Groningen de krachten bundelt tegen eenzaamheid. Mochten de deelnemers nog ideeën hebben of een vervolg willen, dan kan men een mail sturen naar themamiddagen@zavie.nl.
Meer informatie over eenzaamheid en wat je er tegen kunt doen, is te vinden op https://eensamen050.nl/.

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?