Interview met penningmeester Dirkje Tuik in de Eemslander

Woensdag 23 januari stond in de Eemslander een interview met Dirkje Tuik, de penningmeester van zaVie. Zij legt in dit artikel goed uit waar zaVie voor staat en gaat: “Samen met Zorgbelang Groningen advies en ondersteuning bieden aan mensen die dit nodig hebben, maar ook onze ervaringen delen met gemeenten. Het gaat niet alleen om het signaleren van bestaande problemen, maar ook om het voorkomen van toekomstige problemen”.
Bij grote projecten worden deze vaak achteraf zichtbaar, bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid. Door van te voren hier goed over na te denken, samen met ervaringsdeskundigen, kunnen problemen worden voorkomen.

ZaVie wil dit jaar meer naar buiten treden “zodat gemeenten en WMO-adviesraden ons weten te vinden en kunnen profiteren van onze kennis en ervaring”. Dit is hard nodig, want: “Het is vaak onvoldoende bekend wat mensen met een handicap wel en niet kunnen”.

Het hele interview is te lezen in Artikel Dirkje Tuik Eemslander 23 januari 2019