Interviews met inwoners over ‘Zorg in coronatijd’ gebundeld

Voorkant van de rapportage met daarop een afbeelding van het coronavirus.In april startten Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie de Meldactie ‘Zorg in coronatijd’. Via een vragenlijst konden inwoners van de provincie Groningen hun ervaringen delen met de reguliere zorg tijdens de ‘coronacrisis’.
Aan het eind van de vragenlijst is aan de deelnemers gevraagd of ze wilden meewerken aan een verdiepend interview. 13 van hen zijn eind mei – begin juni telefonisch geïnterviewd.

Hun verhalen zijn te lezen in de Rapportage Interviews ‘Zorg in coronatijd’. Hierin zijn ook opgenomen de ervaringen van 4 cliënten van het Adviespunt Zorgbelang en van een aantal jeugdige cliënten van de Vertrouwenspersoon Jeugdhulp.
De uitkomsten van de interviews zijn zonder kleur of interpretatie, maar eerlijk en uitgesproken weergegeven.