Manifest Lokale Versterking: wat is nodig om een fijn leven te leiden en mee te doen?

De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart staan voor de deur. Voor onze werkgroep Lokale Versterking hét moment om aandacht te vragen voor wat mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Hiervoor is het Manifest Lokale Versterking gemaakt. Dit bevat 15 aandachtspunten verdeeld over 4 onderwerpen: wonen, informatievoorziening, toegankelijkheid en geestelijke gezondheidszorg. Het manifest is bezorgd bij alle politieke partijen die nu in gemeenteraden zitten. En zal begin maart worden toegestuurd aan de partijen die verder mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.


In gesprek blijven

We roepen de politieke partijen op om met dit manifest aan de slag te gaan. Want het is nog altijd niet vanzelfsprekend dat mensen die net wat meer zorg en aandacht nodig hebben, goed in beeld zijn bij de gemeentes. We zeggen allemaal dat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen. Maar wat daarvoor nodig is, komt nog onvoldoende aan bod. Daarom moeten we met elkaar in gesprek blijven: het gemeentebestuur en de politiek mét mensen met een chronische ziekte, mét mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, mét ouderen en mét hun naasten/mantelzorgers. Zij kunnen namelijk precies vertellen wat hun leven fijn maakt en wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen.

Praat en denk ook mee!

We roepen ook jou, inwoner van de provincie Groningen, op om met het manifest aan de slag te gaan. Wat zijn jouw ervaringen en ideeën op het gebied van wonen, informatievoorziening, toegankelijkheid en geestelijke gezondheidszorg? Wat is belangrijk voor jou om een fijn leven te hebben? Praat en denk mee op ons forum Zorg Belangrijk.nl. Je vindt daar de vier onderwerpen van ons Manifest met per onderwerp een aantal stellingen. Als je via ‘Registreren’ een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaakt, kun je op het forum meepraten.

Jouw ideeën zijn goud waard!

Je inbreng is van harte welkom, want hoe meer ervaringen en ideeën we horen, hoe beter we weten wat inwoners echt nodig hebben en hoe beter we hiervoor aandacht kunnen vragen! Doe je mee?

Download: Manifest Lokale Versterking

voorkant manifest

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?