Nieuws uit de Commissie Mobiliteit

De commissie Mobiliteit is een gezamenlijke commissie van Platform Hattinga Verschure, Zorgbelang Groningen en zaVie. Samen werken we aan verschillende onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben. Eén van die onderwerpen is mobiliteit, dat wil zeggen: alle belangen op het gebied van vervoer, toegankelijkheid, sociaal isolement en omgevingsbeleid.
Leden van de commissie zijn op verschillende niveaus ervaringsdeskundig. Vanuit Zorgbelang wordt de commissie ondersteund door Carin van de Wal en Rosalie Visser.
In de publicatie Uit de commissie Mobiliteit geven we een terugblik op de activiteiten van het eerste half jaar van 2021.

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?