Wat zijn jouw ervaringen met zorg op afstand? Doe mee aan ons onderzoek!

Illustratie van een beeldbelgesprek: een beeldscherm met een poppetje in beeldDoor ‘corona’ wordt in de zorg steeds meer gebruik gemaakt van telefonische consulten en beeldbellen. Deze ‘zorg op afstand’ heeft veel voordelen, ook buiten coronatijd. Toch sluit het in de praktijk niet altijd aan op wat patiënten en naasten/mantelzorgers nodig hebben of prettig vinden. We horen daarom graag via een online vragenlijst jouw ervaringen en ideeën rond deze zorg. Met de uitkomsten gaan alle betrokkenen samen aan de slag om zorg op afstand in onze provincie (verder) te verbeteren.

Het onderzoek
In het onderzoek vragen we je bijvoorbeeld óf en met welke zorgverleners je telefonisch of via beeldbellen contact hebt gehad, of je invloed had op de manier waarop het contact plaatsvond en of je hierover goed was geïnformeerd. Ook kun je delen hoe de ‘afspraak op afstand’ is bevallen, zowel wat betreft advies en behandeling, als communicatie en bejegening. Tot slot kun je aangeven waarom je wel of niet zou kiezen voor zorg op afstand en welke ondersteuning je hierbij zou willen.

Meedoen aan het onderzoek
De vragenlijst ‘Goede zorg op afstand’ kan worden ingevuld op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/goedezorgopafstand. Invullen duurt maximaal 15 minuten.
Het delen van deze link in je (zakelijke) netwerk wordt op prijs gesteld!

Project ‘In contact in de zorg’
De vragenlijst is onderdeel van het project ‘In contact in de zorg’. Dit heeft als doel om zorg op afstand in onze provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzorgers. Beeldbellen en telefonische consulten staan centraal, maar andere vormen worden niet uitgesloten. In het project wordt gesproken met huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten, naasten en mantelzorgers, de mensen om wie het gaat.

Samenwerkingspartners
Zorgbelang Groningen voert het project uit in samenwerking met verschillende partners zoals het Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure, huisartsen, ziekenhuizen en de zorgverzekeraar. Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?