Onderzoek Zorgkosten van mensen met een beperking of chronische ziekte: Doe mee!

logo iederinIeder(in) doet onderzoek naar de zorgkosten die mensen met een beperking of chronische ziekte maken. En wat dat betekent voor hun financiële en dagelijkse leven. Doe je mee?


Onderzoek naar zorgkosten
Zorg en ondersteuning moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Ook voor mensen die vaker dan gemiddeld zorg en ondersteuning nodig hebben. Zoals mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) is bezig met een onderzoek naar de zorgkosten die mensen met een beperking of chronische ziekte maken. En wat dat betekent voor hun dagelijkse leven en participatie aan de samenleving.

Vul de vragenlijst in
Vul via deze link (https://nl.surveymonkey.com/r/zorgkosten-onderzoek) de vragenlijst in. Het duurt ongeveer 15 minuten om in te vullen. De vragenlijst staat online tot en met 24 mei. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Ken je mensen met een beperking of chronische ziekte die hier ook aan mee willen doen? Stuur de link of dit bericht dan vooral door. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter wij in beeld kunnen brengen waar mensen tegenaan lopen als het gaat over hun zorgkosten.

Verkennend onderzoek
De vragenlijst is onderdeel van een verkennend onderzoek. Zo voeren we verschillende interviews uit met ervaringsdeskundigen. Ook leggen we de uitkomsten van de vragenlijst voor aan een aantal experts op het gebied van handicap, armoede en participatie. De uitkomsten van het onderzoek zullen deze zomer worden gepubliceerd. We nemen de uitkomsten mee in onze lobby en overleggen met ministeries en andere betrokken partijen.

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?