Gevraagd: (nieuwe) ervaringen met telefonische afspraken en beeldbellen in de zorg

logo van het project in contact in de zorg.Door corona(maatregelen) kregen we de afgelopen jaren veel meer te maken met zorg op afstand. In plaats van dat we naar een zorgverlener toegingen, hadden we vaker een telefonische afspraak of een consult middels beeldbellen via de computer. Ondertussen zijn er (voorlopig) minder coronamaatregelen. Maar ook los van corona kunnen er redenen zijn om meer zorg op afstand te geven en te ontvangen. Het scheelt bijvoorbeeld reistijd en reiskosten voor de patiënt en naaste. Ook kunnen zij in hun eigen vertrouwde omgeving blijven.

(Nieuwe) ideeën, behoeften en ervaringen rond beeldbellen en telefonische consulten

Hoe wenselijk is zorg op afstand (op dit moment nog) voor de patiënt en naaste? Wat is ervoor nodig om deze zorg te krijgen en (beter) te laten aansluiten op wat zij nodig hebben? Uit eerdere onderzoeken en meldacties is namelijk gebleken dat dit niet altijd het geval is. In de provincie Groningen willen we kijken hoe het beter kan.

Vul de vragenlijst in!

Wij zijn daarom heel benieuwd naar jouw ideeën, ervaringen en verwachtingen rond zorg op afstand. Je kunt deze met ons delen via de online vragenlijst. Het invullen kost ongeveer 15 tot 20 minuten. Misschien heb je al eerder meegedaan en je ervaringen gedeeld, maar het kan zijn dat je ideeën en wensen inmiddels zijn veranderd. Ook dat horen we graag!
De resultaten delen we met zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en de Provincie Groningen. Vervolgens gaan we samen aan de slag met verbeteringen.
NB: Als we in deze vragenlijst over ‘zorg op afstand’ spreken, bedoelen we telefonische afspraken of afspraken via beeldbellen.

Samen werken aan beter contact in de zorg

De vragenlijst is onderdeel van het project ‘In contact in de zorg’. Dit heeft als doel om zorg op afstand, en met name beeldbellen en telefonische consulten, in onze provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzorgers.
Zorgbelang Groningen voert het project uit in samenwerking met het Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure, zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis. Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.