Resultaten tweede Meldactie ‘Zorg in coronatijd’ bekend

tekening met resultaten van de meldactie, staan ook in de rapportageOp 4 juni startten Zorgbelang GroningenPlatform Hattinga Verschure en zaVie de tweede ronde van de meldactie ‘Zorg in coronatijd’. Inwoners van de provincie Groningen konden hierin delen welke ervaringen zij hadden met het weer opstarten van reguliere zorg en met (het versoepelen van) de coronamaatregelen. Wat zijn tips en ‘lessons learned’ voor de toekomst?
Onderwerpen die aan bod kwamen waren het afzeggen en uitstellen van afspraken, dagbesteding, bezoekmogelijkheden in het verzorgings-/verpleeghuis en mantelzorg. Ook eigen ideeën en goede voorbeelden waren welkom.
Ruim 90 mensen deden mee aan de meldactie. Hun ervaringen en ideeën zijn in woord en beeld samengevat in de Resultaten Meldactie 2.0 ‘Zorg in coronatijd’.