Verslag themamiddag ‘vragen over dementie’

Twee maanden geleden werd mijn moeder gediagnosticeerd met dementie. Zij was al een tijdje wat verward. En inderdaad, zij bleek ‘beginnend dement’. Door corona duurde het allemaal wat langer voordat haar toestand werd onderzocht. Ik wist weinig over dementie. Vergeetachtigheid, ja…maar wat het precies inhoudt, hoe lang je nog thuis kunt wonen, dat je geholpen kunt worden door een casemanager? Mijn broer en zus wisten er niet veel méér van. En dat geldt voor veel meer mensen.

Daarom organiseerde de werkgroep Themamiddagen van zaVie op 16 september een bijeenkomst over dementie. Voor mensen met vragen, zoals mijn broer, zus en ik. Maar ook voor iedereen die graag wilde meedenken en -praten. Drie sprekers kwamen aan het woord. Toevallig alle drie vrouwen en ieder met een eigen specifieke ervaring met dementie.

 

Het was de eerste ‘live’ thema-middag, sinds corona. Voor mensen zoals mijn broer, mijn zus en ik, was de bijeenkomst ‘Vragen over dementie?’ een half jaartje geleden ontzettend verhelderend geweest. We hadden dan vast eerder stappen gezet. In ieder geval veel eerder een casemanager ingeschakeld… Wij staan nu nog steeds op de wachtlijst.
Maar ook met inmiddels iets meer ‘kennis’ was het zeker een hele prettige, leerzame bijeenkomst. Het voelde vooral goed samen met anderen een ervaring te delen. Over een onderwerp dat best pittig is als je er van dichtbij mee te maken krijgt. Er samen over praten, dat helpt!

Het verslag van de middag lees je hieronder. Wil je meer weten over dementie en mogelijke zorg/ondersteuning? Kijk dan eens op www.dementie.nl

Sjoerd Hesselmans

Themamiddag ‘Vragen over dementie?’ – 16 september

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?