Zorg en aandacht voor iedereen

Waarom ervaringsverhalen?
Met het project Ervaringsverhalen willen we:

 • structurele knelpunten signaleren;
 • deze op de agenda zetten bij organisaties;
 • verbeteracties in gang zetten met alle betrokkenen;
 • inwoners van de provincie Groningen in staat stellen ervaringen en tips uit te wisselen.

Welke ervaringen?
We starten het project met ervaringen rond sociale zekerheid, zoals:

 • de Participatiewet;
 • de WIA;
 • de Wajong;
 • het UWV;
 • gemeentelijke regelingen.

Wie kunnen er meedoen?
Alle inwoners in de provincie Groningen met een chronische ziekte, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, maar ook ouderen, naasten en mantelzorgers.

Hoe kun je ervaringsverhalen delen?
Je kunt je ervaringen delen via het forum op onze website of door de mailen naar ervaringsverhalen@zavie.nl.

Deelnemen aan het forum
Op ons forum ervaringsverhalen.zavie.nl kun je je ervaringen delen en met anderen in gesprek. Wij willen dat ons forum een veilige omgeving is, daarom:

 • kun je alleen deelnemen na registratie/aanmelding voor het forum via onderstaand formulier;
 • mag je deelnemen onder je eigen naam of een zelfgekozen bijnaam (je echte gegevens zijn bij ons bekend);
 • nemen we na aanmelding telefonisch contact met je op om zeker te weten dat jij bent wie je zegt te zijn;
 • ga je voor deelname akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Wil je deelnemen aan het forum?

Aanmeldformulier

Velden met een (*) moeten worden ingevuld.