Medewerker Toegankelijkheid

Wil jij je inzetten voor een toegankelijke provincie Groningen waarin iedereen onbeperkt mee kan doen? Als vrijwillig medewerker Toegankelijkheid ga je voor de website toegankelijkgroningen.nl per mail toegankelijkheidsgegevens van openbare gebouwen en voorzieningen opvragen. Ook ga je af en toe op pad om steekproefsgewijs te controleren of de aangeleverde informatie klopt. Én om met contactpersonen in gesprek te gaan over toegankelijkheid. Bij dit alles werk je samen in een team waarin plek is voor ieders talent en achtergrond.

Meer weten? Bekijk dan de Vacature medewerker Toegankelijkheid.