Belangenbehartiger

Wil jij je inzetten voor wat mensen met een beperking en ouderen nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving? Als belangenbehartiger houd je je bezig met het verzamelen van ervaringen met bijvoorbeeld (alternatieve) zorg, stigma, wonen en vrije tijd. Je signaleert knelpunten en bedenkt acties hiervoor. Zoals een gesprek met de gemeente, betere informatie, een voorlichtingsbijeenkomst of debat. Bij dit alles werk je samen in een team waarbij plek is voor ieders talent en achtergrond.

Meer weten? Bekijk dan de Vacature Belangenbehartiger.