Interviewer

This content has been archived. It may no longer be relevant

Maak jij een mooi verhaal over de ervaringen van inwoners van de provincie Groningen met sociale zekerheid, welzijn en zorg? Als interviewer ga je in gesprek met inwoners en verwerk je hun ervaringen in een verhaal. Aan de hand van de interviews signaleer je knelpunten en bedenk je mogelijke acties hiervoor. Bij dit alles werk je samen in een team waarbij plek is voor ieders talent en achtergrond.

Meer weten? Bekijk dan de Vacature interviewer 2024.

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?