Medewerker gezamenlijke werkgroep Collectieve Belangenbehartiging

This content has been archived. It may no longer be relevant

Wil jij je ervoor inzetten dat iedereen in onze provincie zoveel mogelijk mee kan doen? Ook mensen met een ziekte, beperking of ouderen? En ben je geïnteresseerd in de thema’s digitale toegankelijkheid en de inzet van ervaringsdeskundigheid? Dan gaan we graag met jou in gesprek!
Vacature werkgroep collectieve belangenbehartiging

Wat wil je aan ons kwijt?

Wil je dit toelichten?